Zdroje: enigmaplus.cz, www.survivalinternational.org, edition.cnn.com

Janomamové žijí v Amazonii již po tisíce let a důvěrně znají prales a jeho zdroje. Jejich živobytí se odvíjí od kombinace lovu, rybolovu a zemědělství, přičemž jejich strava se skládá především z ryb, divoké zvěře, ovoce a ořechů. Janomamové mají hlubokou úctu k přírodě a považují se za nedílnou součást lesního ekosystému.

Tito amazonští domorodci jsou také vysoce rovnostářskou společností, kde mají všichni jedinci stejný přístup ke zdrojům i rozhodovací pravomoci. Žijí ve velkých společných domech známých jako "yanos" a práci si rozdělují podle pohlaví a věku.

Muži jsou zodpovědní za lov, rybolov a ochranu, zatímco ženy mají na starosti vaření, úklid a výchovu dětí. Starší jsou velmi vážení pro svou moudrost a zkušenosti a hrají zásadní roli při rozhodování.

Janomamové mají jedinečný systém společenské organizace známý jako "šabono". Každé šabono je velká kruhová stavba, která může pojmout stovky lidí a je rozdělena na menší podskupiny.

Šabono slouží jako centrum společenského života Janomamů. Scházejí se zde, aby diskutovali o problémech, pořádali obřady a obchodovali se sousedními skupinami. Amazonští domorodci žijí jako v době kamenné, přesto je struktura uspořádání jejich společnosti zcela výjimečná.

Hrůzostrašné pohřební rituály

Janomamové mají bohatou duchovní a kulturní tradici, která je úzce spjatá s jejich vztahem k lesu. Věří, že vše v lese má svého ducha a že les je zdrojem života a energie. Šamani z kmene Janomamů hrají klíčovou roli při udržování duchovní rovnováhy komunity tím, že komunikují s duchy a provádějí léčebné obřady i hrůzostrašné pohřební rituály.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Podle některých zdrojů praktikují Janomamové endokanibalismus, který zahrnuje konzumaci masa zemřelých členů komunity. Dle janomamů jde o způsob, jak uctít památku zemřelých a uchovat jejich ducha. Tato praxe zahrnuje dlouhé období smutku, během kterého je tělo uchováváno ve společném domě a komunita provádí rituální tance a zpěvy.

Tělo mrtvého se nejprve obřadně spálí, spálené kosti se roztlučou na prášek a vypijí v banánové kaši.

Janomamové jsou pozoruhodnou domorodou skupinou s hlubokým vztahem k lesu a jedinečným sociálním a kulturním dědictvím. Jejich způsob života je ohrožen pokračujícím ničením amazonského deštného pralesa a šířením nemocí, oni ale i nadále bojují za svá práva a za zachování své kultury a životního prostředí.