Zdroje: enigmaplus.cz, www.survivalinternational.orgedition.cnn.com

Janomamové žijí v Amazonii již po tisíce let a důvěrně znají prales a jeho zdroje. Jejich živobytí se odvíjí od kombinace lovu, rybolovu a zemědělství, přičemž jejich strava se skládá především z ryb, divoké zvěře, ovoce a ořechů. Janomamové mají hlubokou úctu k přírodě a považují se za nedílnou součást lesního ekosystému.

Tito amazonští domorodci jsou také vysoce rovnostářskou společností, kde mají všichni jedinci stejný přístup ke zdrojům i rozhodovací pravomoci. Žijí ve velkých společných domech známých jako "yanos" a práci si rozdělují podle pohlaví a věku.

Janomamové žijí v Amazonii již po tisíce let Janomamové žijí v Amazonii již po tisíce let Zdroj: Profimedia

Muži jsou zodpovědní za lov, rybolov a ochranu, zatímco ženy mají na starosti vaření, úklid a výchovu dětí. Starší jsou velmi vážení pro svou moudrost a zkušenosti a hrají zásadní roli při rozhodování.

Janomamové mají jedinečný systém společenské organizace známý jako "šabono". Každé šabono je velká kruhová stavba, která může pojmout stovky lidí a je rozdělena na menší podskupiny.

Šabono slouží jako centrum společenského života Janomamů. Scházejí se zde, aby diskutovali o problémech, pořádali obřady a obchodovali se sousedními skupinami. Amazonští domorodci žijí jako v době kamenné, přesto je struktura uspořádání jejich společnosti zcela výjimečná.

Čtěte také

Čtěte také

Jak probíhaly kanibalské rituály na Fiji. Evropané nebyli jako jídlo oblíbení

Hrůzostrašné pohřební rituály

Janomamové mají bohatou duchovní a kulturní tradici, která je úzce spjatá s jejich vztahem k lesu. Věří, že vše v lese má svého ducha a že les je zdrojem života a energie. Šamani z kmene Janomamů hrají klíčovou roli při udržování duchovní rovnováhy komunity tím, že komunikují s duchy a provádějí léčebné obřady i hrůzostrašné pohřební rituály.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Podle některých zdrojů praktikují Janomamové endokanibalismus, který zahrnuje konzumaci masa zemřelých členů komunity. Dle janomamů jde o  způsob, jak uctít památku zemřelých a uchovat jejich ducha. Tato praxe zahrnuje dlouhé období smutku, během kterého je tělo uchováváno ve společném domě a komunita provádí rituální tance a zpěvy.

Tělo mrtvého se nejprve obřadně spálí, spálené kosti se roztlučou na prášek a vypijí v banánové kaši.

Čtěte také

Čtěte také

Býčí skála u Adamova: Vědci zrekonstruovali krvavý rituál, který se zde odehrál

Janomamové jsou pozoruhodnou domorodou skupinou s hlubokým vztahem k lesu a jedinečným sociálním a kulturním dědictvím. Jejich způsob života je ohrožen pokračujícím ničením amazonského deštného pralesa a šířením nemocí, oni ale i nadále bojují za svá práva a za zachování své kultury a životního prostředí.