Destrukce Země vrstva po vrstvě

Zničení naší planety je úkol takřka nepředstavitelného rozsahu. Zkuste si představit Zemi jako masivní kamennou cibuli. Naše planeta je udržována pohromadě díky vlastní gravitaci. Nejvnitřnější jádro vytváří gravitační sílu, která drží další vrstvy, ty další drží další a tak dále. Tento řetězový efekt spojené gravitace drží naši planetu pevně pohromadě.

Zdroj: Youtube

Pokud byste chtěli Zemi zničit, museli byste postupovat systematicky a odstranit vrstvu po vrstvě. To znamená, že byste museli poslat každou část planety do vesmíru, aby unikla gravitačnímu tahu Země. To samo o sobě je náročný úkol.

Aby části Země mohly uniknout z jejího gravitačního dosahu, musely by být urychleny na únikovou rychlost, což vyžaduje obrovské množství energie. Používání konvenčních raket je jedna z možných metod, ale je to pomalý proces.

Jak dosáhnout únikové rychlosti

Celý proces zničení planety lze matematicky vyjádřit v rovnici, která spojuje potřebnou energii k odstranění planety s její hmotností a poloměrem. Pro Zemi by bylo potřeba přibližně 10^32 joulů energie. Což je číslo, které si neumíme vůbec představit.

Hledání zdroje energie

Získat takové množství energie je obrovský problém. Celé lidstvo by potřebovalo bilion let na vyprodukovaní této energie všemi dostupnými způsoby. Musíme najít tedy jiný zdroj energie. Slunce je nekonečným zdrojem energie, který na Zemi každý den dopadá. Jak ho využít na ničení planety?

Pokud bychom všechnu energii produkovanou naším Sluncem dokázali efektivně zachytit, situace by se mohla změnit.

Cesta ke zničení planety za týden

Slunce je nevyčerpatelným zdrojem energie, který každou vteřinu uvolňuje ohromné množství energie do vesmíru. Pokud bychom byli schopni zachytit veškerou tuto energii, mohli bychom dosáhnout potřebného množství energie k odpoutání Země od Slunce za pouhý týden. To by byla revoluční změna v perspektivách možnosti zničení planety.

Ale co potom?

Avšak pokud bychom byli schopni zachytit veškerou energii ze Slunce, co bychom dělali na Zemi? Co by se stalo s naší planetou, kdybychom ji takto zbavili slunečního světla a energie? Je to otázka, kterou bychom si měli položit, než se pustíme do hledání způsobů, jak dosáhnout tohoto úkolu.

Existují sice teoretické cesty, jak dosáhnout takového cíle, ale stále je zde záhadný otazník nad tím, proč bychom vůbec chtěli Zemi zničit. Možná by bylo lépe, kdybychom se zaměřili na zachování naší planety a spolupráci na řešení globálních výzev, kterým čelíme. Nakonec je Země jediným domovem, který máme, a není snadné ji nahradit.

Zdroje: space.com, livescience.com, everything2.com