Záhadná mumie

Proslulá křičící mumie „neznámého muže E“, jak mumii z egyptské hrobky označili archeologové, byla neobvyklá. Nebyla mumifikovaná balzamováním, jak bylo ve starověkém Egyptě obvyklé, z těla nebyl odstraněn mozek ani vnitřní orgány. Tělo bylo balzamováno jen zběžně a narychlo a bylo uloženo do hrubě vytesané cedrové rakve, nejspíš jeho blízkými, aby mohl být později řádně pohřben. Bylo zabaleno do „rituálně nečisté“ kozí kůže a bylo ponecháno přirozené mumifikaci. Není jasné, zda zemřel s výkřikem na rtech nebo byla ústa otevřena po smrti.

Soudní papyrus klíčem k záhadě?

Mumifikovaný mladík mohl být kdokoli, ale vzhledem k tomu, že byl nalezen v hrobce faraona Ramsese III. (1186 až 1155 př. n. l.) nabízela se mezi nimi souvislost. Na základě Turínského soudního papyru, který zdokumentoval proces harémového spiknutí proti Ramsesovi, vědci dospěli k názoru, že by mumie mohla být Pentawer, syn Ramsese. Spiknutí zosnovala druhá Ramsesova manželka Tiye, která usilovala o život faraona, protože chtěla dosadit na trůn svého syna Pentawera. Podle zápisků z papyru byl Pentawer shledán vinným ze spolčení. Na rozdíl od ostatních spiklenců, kteří byli popraveni a nemohli tak dle egyptské víry dosáhnout posmrtného života, Pentawerovi, jelikož byl královské krve, bylo dovoleno spáchat sebevraždu. Ta se obvykle páchala trávením nebo oběšením.

Zdroj: Youtube

Záhada vyřešena?

O tom, jak přesně se Pentawer sprovodil ze světa, mezi badateli nepanuje shoda. Možná spolykal jed a poté si hodil na krk oprátku. Nebo spolykal jed a poté ho někdo oběsil. Nicméně na krku „křičící mumie“ badatelé rýhy nalezli. Mumie byla oběšena nebo uškrcena. Důležité je, že nedávná analýza DNA potvrdila genetickou shodu chromozomu Y a polovinu genetického materiálu, který je typický po otce a syna. Tato mumie skutečně může být princ Pentewer, syn faraona Ramsese III. Díky moderním technologiím se před pár lety ukázalo, že záhadný obvaz, který má kolem hrdla mumie Ramsese III., dlouhá léta skrýval podříznuté hrdlo. Na těle měl i další rány a dle nejnovějších studie se na jeho vraždě podílelo více spiklenců. Kozí kůže naznačuje trest za provinění, zda však i Pentewer vztáhl nůž na svého otce se asi nedokáže prokázat. Stejně jako jestli se vůbec sám připravil o život a kdo ho uložil do hrobky.

Zdroje: zeenews.india.com, www.histecho.com, www.livescience.com