Možná vás to překvapí, ale na rozdíl od některých Evropanů nevnímají mnohé vyznavačky islámu zahalování negativně. Ba naopak, je to pro ně naprosto nedílná součást kulturní i genderové identity. Avšak o tom, zda by měly ženy zahalovat své vlasy a případně i tělo a tvář, nemá jasno ani sám islám. Neboť jednoznačně se v Koránu o ničem takovém vůbec nemluví, záleží pouze na výkladu konkrétního člověka. Svatá kniha se věnuje ženskému odívání jen okrajově. Ve svých sto čtrnácti súrách neboli kapitolách se jím zabývá pouze na dvou místech, a navíc poměrně nevýznamně, z čehož právě pramení protichůdné interpretace.

Co říká Korán?

Jednou ze zásadních pasáží bývají tradičně označovány verše ze čtyřiadvacáté súry, které doslovně uvádějí: „A řekni věřícím ženám, aby cudně klopily zrak a střežily svá pohlaví a nedávaly na odiv své ozdoby kromě těch, jež jsou viditelné. A nechť spustí závoje své na ňadra svá.“

Druhou klíčovou zmínku naleznete v třiatřicáté kapitole: „Proroku, řekni manželkám svým, dcerám svým i věřícím ženám, aby přitahovaly k sobě své závoje! A toto bude nejvhodnější k tomu, aby byly poznány a nebyly uráženy.“

Z veršů vyplývá, že se muslimky halí především ze snahy vyvarovat se ženské vulgárnosti a zajistit tak, aby se pro své okolí nestaly sexuálním terčem. S tím souhlasí i arabista Bronislav Ostřanský: „Ústřední imperativ, který je v Koránu na rozdíl od šátku přes vlasy naplno vyslovený, je cudnost. Šátek nemá smysl, pokud se žena cudně nechová.“

„Souvislost způsobu zahalování s výkladem islámu je nesporná,“ míní orientalista Ostřanský. „Na druhé straně je ale třeba zdůraznit, že způsob zahalování se odvíjí od lokálních daností, které souvisí nejen s náboženstvím, ale i s danostmi sociálními, kulturními, historickými a v neposlední řadě je třeba zdůraznit, že zahalování muslimek také podléhá módě.“

Součást identity

Ochota zahalovat se se samozřejmě v jednotlivých muslimských státech různí. Zatímco západní feminismus šátek vnímá převážně jako konvenční a provokativní symbol patriarchální převahy, pro řadu jiných muslimek představují hidžáb i konzervativnější formy zakrývání v podobě nikábu (odhalený je jen průhled očí) nebo burky (tvář je zcela skrytá) součást jejich identity. A zde nejde pouze o náboženské důvody. Dívky si hlavy začínají obvykle přikrývat současně s menstruací, tedy v době, kdy se stávají ženami.

Reálné názory muslimských žen

Britský list The Guardian zveřejnil výpovědi muslimek, které vysvětlují, proč se vlastně zahalují. Některé ženy rozhodně nepůsobí jako utlačované oběti, ale spíše jako sebevědomé a inteligentní dámy, jejichž odpovědi nutí k zamyšlení o evropské přesexualizované společnosti. Udělejte si názor sami.

Amera (36), Yorkshire, Velká Británie

„Takto se oblékám, protože mi to dává moc. Žádný muž na mě neciví ani mě neponižuje tím, že na mě píská či se na mě chlípně dívá. Nejsem žádná oběť, žádný muž mě nenutí, abych se takto oblékala. Mému otci i bratrům je jedno, jak se oblékám. Na ženy, které se oblékají jinak než já, se ale nedívám povýšeně. Mé náboženství mi přikazuje, abych své tělo zakrývala. Zkrášlovat se a být sexy bych měla být jen pro svého manžela.“

Jess (44), Bedford, Velká Británie

„Ráda nosím burkiny. Korán mi říká, že bych neměla nosit stejné věci jako nemuslimové a mohla být vždy identifikována jako muslimka. Kdo tvrdí opak, upřednostňuje svou kulturu před islámem. My muslimové věříme, že tento svět je dočasná past rozkoší. Odvede vás od odměn, které vás čekají po smrti. Alláh nám přikazuje, abychom byly cudné a vždy nosily hidžáb. Takže já se zakrývám od nohou až po krk a své ruce od loktů níže ukazuji jen v přítomnosti žen či rodinných příslušníků.“

Fafa (33), Singapore

„Oděv, který jsem si zvolila nosit, mi získává respekt. Je to mé tělo a měla bych mít právo zakrýt si jakoukoliv část budu chtít. Upřednostňuji burkiny, protože mi dávají pocit bezpečí a pohodlí. Nechci být předmětem zájmu civících mužů. Francie byla vždy vnímána jako země, která garantuje individuální svobody a práva. Ale události posledních dnů naznačují, že práva menšin jsou pošlapávána a lidem není dovoleno vybrat si vlastní životní styl. Většina vnucuje svou ideologii minoritě. To není tolerance ani svoboda.“

Anonymí realitní makléřka (26), Londýn, Velká Británie

„Žijeme v materialistické společnosti, kde jsou lidé povrchní a soustředí se na svůj vzhled. Oblékám se takto, protože mě to osvobozuje. Nemusím se bát, že se cizí muži budou dívat na mou postavu, že po mě budou sexuálně toužit nebo že budou komentovat, jak vypadám, a budou mě soudit na základě mého vzhledu či oblečení. Jsem muslimka a jsem hrdá na to, že tak mohu být rozpoznána ve společnosti. Nezajímá mě, co si myslí lidé.“

Aiša, Birmingham, Velká Británie

„Víte, co je ironické na hidžábu a cudném oblékání? Cítím se krásná, když mám na sobě hidžáb a cítím se krásná, když si ho doma sundám. Vybrala jsem si takový styl oblékání, protože Bůh mě stvořil vnitřně krásnou – nejsem závislá na muži, abych se tak cítila. Samozřejmě kompliment od slušného muže mě potěší a občas ho uvítám, ale necítím se nicotná, když jdu ulicemi, aniž by si mě všimli cizí lidé. Zvolila jsem si oslavovat Alláha a přijala to (oblékání) jako součást své víry.“

Zdroje: ct24.ceskatelevize.cz, www.reflex.cz, www.blesk.cz