Jen málokdo, kdo se vydává do hor, si je skutečně vědom toho, co ho čeká, jaká potenciální rizika na něj číhají a jaké jsou základní zásady, které mohou zachránit život. Aby si člověk hory plně vychutnal a zajistil si bezpečný návrat, je dobré si pravidla bezpečnosti osvojit. Horská služba ČR vydala desatero zásad bezpečného chování, které může v drsných terénech znamenat rozdíl mezi životem a smrtí.

Zdroj: Youtube

1. Pečlivé plánování

Než se vydáte na jakékoli horské dobrodružství, je klíčová důkladná příprava. Pečlivě prozkoumejte cíl své cesty a přizpůsobte trasu schopnostem nejméně zkušeného člena skupiny. Pokud vás doprovázejí děti, nezapomeňte, že jejich vytrvalost se od vytrvalosti dospělých liší. Pravidelné přestávky jsou nezbytné, aby všichni byli plní energie.

2. Pozor na počasí

Počasí v horských oblastech se může rychle měnit, což představuje pro turisty značné riziko. Vždy sledujte předpovědi počasí a dbejte varování horské služby. Přizpůsobení svých schopností a očekávání povětrnostním podmínkám a terénu je zásadním bezpečnostním opatřením.

3. Sdělování vašich plánů

Je nezbytné někoho informovat (rodinu, přátele nebo kolegy turisty) o své trase a předpokládaném čase návratu. Tento krok je zásadní pro bezpečnost a může zabránit zbytečným pátracím a záchranným akcím. Doporučuje se také využívat aplikace horské služby a začínat túry brzy, když je energie dostatek.

4. Navigační dovednosti

Seznamte se s používáním podrobných map, kompasu a výškoměru. Každé pohoří může mít své vlastní značení turistických tras, proto je jejich znalost nezbytná. Zařízení GPS nabízejí dodatečnou podporu orientace, ale neměly by nahrazovat tradiční navigační dovednosti.

5. Dbejte výstražných značek

Všímejte si výstražných značek přítomných v turistických oblastech a rozumějte jim. Poskytují zásadní informace o možných rizicích a jsou důležitým aspektem bezpečnosti v horách.

6. Respektujte stezku

Odchýlení se od značených cest může vést k dezorientaci, nehodám a zraněním. Držte se stezky, nevybírejte si zkratky, a pokud zabloudíte, vraťte se na známé místo.

7. První pomoc

Nosit s sebou lékárničku a vědět, jak ji používat, je nezbytné. V případě nouze je zásadní zachovat klid. Vždy zavolejte pomoc a nikdy nenechávejte zraněného člověka samotného.

8. Základní kontakty

Zapamatujte si a uložte do telefonu kontakty na horskou službu a zdravotnickou záchrannou službu v případě nouze. Zajistěte, aby byl váš mobilní telefon plně nabitý, a zvažte, zda s sebou nenosit powerbanku.

9. Zvládání mimořádných událostí

Než se vydáte do hor, seznamte se s protokoly pro různé mimořádné události, jako jsou laviny nebo zabloudění. Turistika ve skupinách, ideálně tříčlenných, zajistí, že v případě nehody bude k dispozici pomoc.

10. Respektujte hory

Respektujte sílu hor a nikdy nepřeceňujte své schopnosti ani schopnosti svých společníků. Používejte osvědčené vybavení, oblékejte se přiměřeně počasí a sbalte si jen to nejnutnější, včetně vysokoenergetických potravin a dostatku tekutin.

Bezpečné zdolávání hor

Pamatujte, že hory sice nabízejí jedinečný pocit svobody a spojení s přírodou, ale zároveň vyžadují respekt a přípravu. Dodržování výše zmíněných deseti přikázání může vaše horské dobrodružství učinit příjemným a bezpečným. Vybavte se tedy, ale postupujte moudře, a nechte hory, aby vám odhalily své zázraky tím nejbezpečnějším možným způsobem.

Zdroje: horskasluzba.cz, spolecnebezpecne.cz, primanapady.cz