Přežití pádu letadla je jedno z nejdiskutovanějších témat mezi odborníky na bezpečnost letectví. Ačkoliv je letectví považováno za jeden z nejbezpečnějších způsobů dopravy, některé nehody mohou mít katastrofální následky.

Zdroj: Youtube

Pozorně sledujte bezpečnostní instruktáže

  • Často je tento krok považován za samozřejmost, ale skutečností je, že mnoho lidí bezpečnostní pokyny přehlíží. Důkladné porozumění těmto pokynům může v kritických situacích znamenat rozdíl mezi životem a smrtí.

Seznámení se s letadlem

  • Každý typ letadla je jiný. Seznámení se s východy, rozložením sedadel a základními pravidly daného typu letadla může zkrátit dobu reakce v případě nehody.

Noste vhodné oblečení a obuv

  • Nosit nepromokavé, nehořlavé oblečení a pevnou obuv může pomoci v případě požáru nebo nouzové evakuace.

Sezení blízko nouzových východů

  • Ačkoli to nemusí být vždy možné, sezení blízko nouzových východů může zkrátit dobu potřebnou k evakuaci.

Připravte se na náraz

  • V případě nouzového přistání je důležité se připravit na náraz. To znamená předklonit se a chránit hlavu a krk.

Rychlá evakuace

  • Pokud dojde k nouzové situaci, je důležité co nejrychleji opustit letadlo. To znamená, že necháte všechna zavazadla na místě a pokud možno se držíte pokynů posádky.

Udržujte klid

  • I když je to snazší říci než udělat, udržení klidu je klíčové. Panika může způsobit, že se budete chovat iracionálně a může to ztěžovat práci záchranných týmů.

Použití záchranných zařízení

  • Využití záchranných zařízení, jako jsou záchranné vesty nebo kyslík, vám může rovněž zvýšit šance na přežití.

Výzkum provedený na univerzitě ve Warwicku ukázal, že lidé, kteří měli v okamžiku nárazu zapnuté bezpečnostní pásy, byli méně pravděpodobně smrtelně zraněni a často měli menší zranění na hlavě a krku. Je třeba podotknout, že to byl relativně malý vzorek, ale je zřejmé, že mít zapnutý bezpečnostní pás je lepší než ho nemít.

PODÍVEJTE SE NA VÝCHOD

Zajímavým výzkumem provedeným na University of Greenwich bylo zjištění, že jednou z nejčastějších chyb, které lidé dělají, když dojde k leteckému neštěstí, je zapomenutí, kde je nejbližší východ. Výzkum ukázal, že dokonce i ti, kteří sedí vedle východů, se často snaží jít k jiným východům v letadle. To znamená, že se cestující často snaží jít dozadu, k východům, které znají z nástupu do letadla, místo aby se otočili a šli k východu, který je hned vedle nich.

To je samozřejmě velmi špatný nápad. V případě nouzové situace chcete co nejrychleji opustit letadlo. To znamená, že byste měli jít k nejbližšímu východu, bez ohledu na to, kde je.

Pokud se potřebujete vyhnout cestě dozadu nebo pokud máte pocit, že byste mohli zapomenout, kde jsou východy, může být užitečné věnovat pozornost bezpečnostnímu školení na začátku letu, na kterém vám letuška ukáže, kde jsou všechny východy.

Zdroj: Youtube

BEZPEČNĚJŠÍ NEŽ JÍZDA AUTEM

Není divu, že letecké nehody se dostávají do zpráv. Jsou hrozné, ničivé a často končí mnoha ztracenými životy. Ale realita je taková, že jsou velmi vzácné. Ve skutečnosti, pokud se podíváme na data, vidíme, že letecká cesta je mnohem bezpečnější než jízda autem.

Ještě mnoho odborníků zdůrazňuje, že udržet se na sedadle je jedním z klíčových aspektů přežití, pokud dojde k pádu letadla. Pokud je to možné, zůstaňte na sedadle tak dlouho, jak je to možné – do té doby, než se letadlo přestane hýbat. To znamená, že byste se měli udržet na sedadle až do poslední chvíle.

ZÁCHRANNÉ PROSTŘEDKY

Na většině letů jsou k dispozici záchranné vesty a některá letadla mají dokonce i nafukovací skluzavky, které lze v případě potřeby použít jako čluny.

Při haváriích v otevřených vodách jsou záchranné vesty neocenitelné, ale jejich použití při haváriích na pevnině je mnohem vzácnější. Ještě vzácnější je použití nafukovací skluzavky místo záchranného člunu. Někteří odborníci dokonce tvrdí, že tyto záchranné prostředky mohou být spíše na obtíž než na pomoc. Například pokud máte na sobě záchrannou vestu a letadlo se potopí, může vás vesta zadržet na stropě letadla, a znemožnit vám tak uniknout.

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POŽÁRU?

Mnoho lidí předpokládá, že v případě pádu letadla bude pravděpodobně hlavním rizikem náraz. Ve skutečnosti jsou často největším nebezpečím požáry. Pokud se podíváme na statistiky, mnoho lidí zemře při požáru po pádu letadla než přímo při nárazu. Proto je důležité mít na paměti, co dělat v případě požáru. Především byste měli zůstat co nejníže. To znamená, že byste se měli pokusit zůstat co nejblíže k zemi, abyste se vyhnuli dýchání kouře. Pokud je to možné, pokuste se pokrýt si ústa a nos něčím, co vám pomůže filtrovat kouř.

Rychlé opuštění letadla je také klíčové. Mnoho lidí zemře při požáru po pádu letadla, protože se jim nepodaří rychle dostat ven. Pokud dojde k požáru, snažte se opustit letadlo co nejrychleji, a to i za cenu opuštění svých věcí.

Pokud je to možné, pokuste se dostat k nejbližšímu východu. Je důležité si uvědomit, že v případě požáru nemusí být nejbližší východ ten, kterým jste vstoupili do letadla. Místo toho byste měli hledat východ, který je nejbližší k místu, kde se nacházíte.

Znovu je však třeba zdůraznit, že letectví je jedním z nejbezpečnějších způsobů dopravy a že většina letů proběhne bez jakýchkoli problémů. Pády letadel jsou extrémně vzácné, a i když k nim dojde, šance na přežití jsou často mnohem vyšší, než si lidé myslí.

Zdroje: www.theflightexpert.com, www.euronews.com, www.grunge.com