Jaderný výbuch z povzdáli

V první řadě je nutné zmínit, že se vědci z Kyperské univerzity v Nikósii nezabývali dopady na lidi, kteří by se nacházeli v blízkosti výbuchu jaderné bomby a smrtelnými riziky radiace. Dr. Ioannis Kokkinakis a profesor Dimitris Drikakis z uvedené univerzity se zaměřili na další nebezpečí, které představuje tlaková vlna. Definovali ji jako tlakovou oblast, která se rozpíná nadzvukovou rychlostí, a která také představuje smrtelné nebezpečí. Jak uvedli, může lidi vymrštit do vzduchu, způsobit smrt a vážná zranění, a to i ve vnitřních prostorech. Ale tomu lze předejít.

Studie kyperských odborníků

Kyperští odborníci chtěli zjistit, kam se lze před tlakovou vlnou skrýt a jakou pozici zaujmout, aby člověk přežil. Výsledky popsali ve své studii, ve které simulovali výbuch atomové bomby z typické mezikontinentální balistické rakety a následnou tlakovou vlnu. Účinky pak zkoumali pomocí počítačové modelace. „Před naší studií nebylo jasné, jaké nebezpečí hrozí lidem uvnitř budovy vyztužené betonem, která odolá tlakové vlně,“ uvedl profesor Drikakis. „Jaderný výbuch se obvykle měří podle velikosti přetlaku (tlaku přesahujícího běžnou atmosférickou hodnotu) v librách na čtvereční palec (psi), který závisí na vzdálenosti od jaderné bomby při jejím výbuchu.“

Výzkumníci ve studii uvedli, že by výbuch o 750 kilotunách vyvolal tlakovou vlnu o poloměru přibližně 4,6 km na úrovni terénu s maximálním přetlakem lehce přes 7 psi. Vypočítali různé psi a zjistili, že ve vzdálenostech odpovídajících přetlakům pod 5 psi může dojít ke snížení počtu těžkých zranění, zejména u osob uvnitř betonových budov. Ale být v odolné budově, jak vyplývá z výsledků studie, nemusí stačit. Jak se tedy ubránit?

Zdroj: Youtube

Bezpečí v nebezpečí

Jak již bylo uvedeno, Kokkinasis a Drikasis se zabývali možnostmi přežití jaderného výbuchu v tzv. zóně mírného poškození, nebo v místech, která jsou v dostatečné vzdálenosti od dopadu bomby. Zjistili, že je nutné nestát u okna ani u dveří. Nezůstávat na chodbách. Protože tam se šíří vlna obrovskou rychlostí. „Lidé by se měli držet dál od těchto míst a okamžitě se ukrýt,“ říká Kokkinasis. Podle výzkumníků je „… nejlepším místem roh místnosti, který je po směru výbuchu“. Pokud to není možné, je nutné se alespoň přikrčit a skrýt pod židli nebo stůl.

Autoři uvedli, že doufají, že nebudeme jejich rady potřebovat, v což samozřejmě doufáme všichni. Věří, že jejich studie může přispět k povědomí, jak nejlépe v takovém případě předejít zranění.

Zdroje: www.dailymail.co.uk, www.independent.co.uk, metro.co.uk