Jednou z příčin může být genetika

Vznik závislosti na alkoholu ovlivňuje řada faktorů, přičemž jedním z nich je dědičnost. Studie dokázaly, že děti alkoholiků mají zhruba 40% pravděpodobnost, že návykové látce propadnou. Vzhledem ke genetické zátěži se těmto lidem doporučuje celoživotní abstinence.

Jaké jsou další důvody, proč se lidé uchylují ke skleničce?

Není žádnou výjimkou, že lidé hledají v alkoholu únik od problémů, jako jsou dluhy, ztráta zaměstnání nebo rodinné či partnerské vztahy. Závislosti může také způsobit traumatický zážitek, se kterým nejsme schopni se vyrovnat, například smrt bližního, nemoc, rozvod, interrupce či znásilnění. Dalším rizikovým faktorem je věk. Obecně totiž platí pravidlo, že čím je člověk mladší, tím více je ohrožen.

Jak poznat, že už je to problém?

„Možná to nebude znít nějak objevně, ale rozpoznat, že už se jedná o závislost, není až tak složité. Typická závislost se projevuje tím, že pacient cítí ohromnou a neovladatelnou touhu si nalít alkohol. Jde třeba do supermarketu, vidí tam vyskládané lahve se svým oblíbeným pitím a nemůže odolat. Láhev si musí koupit,“ vysvětluje praktická lékařka Lucie Nováková a dodává: „Tito lidé také často zanedbávají úplně obyčejné a pro život důležité věci. Nezaplatí nájem, nezajdou na poštu, neodvedou dítě do školky. Tak, jako jiné závislosti, i tato může dokonale zničit léta budované mezilidské vztahy.“

Zdravá míra konzumace alkoholu se zkrátka může vymknout kontrole velmi jednoduše. Jak poznat, že se tento problém týká i vás, nebo vašich blízkých? Jaké jsou další příznaky?

 • Třes rukou
 • Pocení
 • Nevolnost
 • Bolest hlavy
 • Poruchy spánku
 • Podrážděnost
 • Neklid

Kromě zmíněných potíží se alkoholici potýkají také s fyzickými příznaky:

 • Sexuální dysfunkce
 • Úbytek váhy
 • Bolest dolních končetin
 • Poruchy rovnováhy, koordinace
 • Edémy tváře
 • Kožní defekty

Jaká jsou stádia alkoholismu?

Alkoholismus se rozvíjí pozvolně a má několik stádií. Zpočátku má pacient tendenci zvyšovat dávky, aby se dostavila dobrá nálada nebo úleva od problémů. Myslí si, že mu alkohol více dává, než bere.

V dalším stadiu se již objevují první abstinenční příznaky, pokud alkohol není k dispozici. Pro člověka je navíc pití najednou zcela normální a bere ho jako běžnou součást své existence. Typická je častá podnapilost a opilost. Pivo a víno alkoholik postupně mění za lihoviny.

Ve třetí rozhodné fázi, která může trvat týdny i měsíce, se pacient přestává ovládat. Alkohol naopak ovládá jeho. V ohrožení je také jeho soukromý i pracovní život, protože jej od pití už nic neodradí. Alkoholici si nepamatují, co a kde dělali.

V posledním stadiu je duševní i fyzický zdravotní stav alkoholika natolik závažný, že může zemřít. V konečné fázi se pak tito lidé cíleně opíjí do němoty. Dojít do finálního stadia alkoholismu sice trvá mnoho let, není to ale vůbec pěkná cesta. Pacientovo tělo, mysl i charakter pomalu chátrají.

Jak vypadá smrt způsobená přemírou alkoholu?

Nejvíce poškozená bývají samozřejmě játra. „Alkohol poškozuje játra, která pak nejsou schopná řádně plnit svoji funkci. Jednou z hlavních funkcí jater je produkce chemických látek známých jako srážecí faktory, které podporují normální srážení krve,“ říká praktický lékař Luke Pratsides pro Daily Mail. Toto poškození je nevratné a může vyústit až v jaterní selhání. A protože jsou játra životně důležitý orgán, jejich úplné selhání způsobí smrt. Ještě předtím ale přichází takzvaná alkoholová demence. Výjimkou není ani cukrovka.

Mimo to vede dlouhodobé užívání alkoholu i v menším množství ke vzniku nádorového onemocnění. Ohrožena je prakticky každá část těla, které se alkohol nějak dotkne, tedy jícen, hltan, ret i celá dutina ústní, žaludek. U alkoholiků se navíc vyskytují více nádory prsu, konečníku, střev a další. V loňském roce vědci zjistili celkem 741 300 případů rakoviny způsobených alkoholem. Roste také riziko srdečního onemocnění nebo náhlé cévní mozkové příhody.

Jelikož je závislost na alkoholu především duševní porucha, jež se průběžně rozvíjí ve velmi hluboké deprese, mnoho případů končí sebevraždou.

Zdroje: zoommagazin.iprima.cz, www.novinky.cz, zdravi.euro.cz, www.mojezdravi.cz