Mají složitou organizaci společenství

Prvním z faktů, který dokazuje, že jsou delfíni velmi podobní lidem, jsou jejich vztahy. Delfíni jsou jedni z mála živočichů, kteří mají silné rodinné vazby. Skupinky jednotlivých zvířat vytvářejí klany a ty se mohou sdružovat do složitěji organizovaných aliancí. Vazby mezi skupinami, klany a aliancemi jsou velmi dynamické a podléhají neustálým změnám.

Delfíni mají větší hmotnost mozku než lidi

Zatímco lidský mozek váží „jen“ 1350 gramů, mozek delfína váží průměrně něco okolo 1600 gramů. Delfíny ale handicapuje jejich tělesná hmotnost, která se pohybuje mezi 200 a 300 kg. I značně obézní člověk má tedy v přepočtu na kilogram tělesné hmotnosti větší poměr mozku k celkové hmotnosti. Delfíni ale v tomto ukazateli vedou před všemi lidoopy.

Delfíni jsou inteligentní, empatičtí, učenliví a povídají si jako lidé

Důležitější než velikost mozku je jeho stavba. Delfíni mají složitou mozkovou kůru, a právě v ní sídlí vědomí a inteligence. Podle vědců mají schopnost přisuzovat sobě nebo jiným jedincům mentální stavy jako přesvědčení, úmysly nebo touhy a chápou, že jiní jedinci mají vlastní myšlenky a pocity odlišné od těch jejich. Vřetenovité neurony, které u delfínů objevil rakouský neurolog Constantin von Economo, se u člověka podílejí na vzniku emocí, vnímání sociálních vazeb a schopnosti empatie. Delfíni se učí novým dovednostem podobným způsobem jako děti a jejich komunikace je velmi košatá.

Ve světle nových objevů delfín rychle vyšplhal na pomyslném žebříčku „zvířecí inteligence“. Lidé nadřadili delfína šimpanzovi a začali ho považovat za druhého nejinteligentnějšího obyvatele naší planety.

Je důležité také zmínit další fakt, kterým se delfín neskutečně podobá člověku. A tím je schopnost komunikace a oslovování se navzájem. Jeden z posledních testů na Univerzitě v St. Andrews odhalil, že delfíni vydávají zvuky, kterými si povídají, a dokonce se u toho oslovují jmény! V praxi to vypadá takto: Každý delfín se ohlašuje zvláštním zvukem. Ostatní delfíni napodobují tento zvuk, když chtějí daného člena stáda oslovit. A tento zvuk právě funguje jako jméno.

ZDROJE:

https://nasregion.cz/delfini-nejsou-milackove-ale-mrchy

https://www.denik.cz/magazin/delfini-druzi-po-cloveku

https://www.stoplusjednicka.cz/pravda-o-delfini-inteligenci-

https://epochaplus.cz/jak-inteligentni-je-delfin