Inuitská kultura je bohatá na zvyky a tradice, které odrážejí unikátní způsob života tohoto severního obyvatelstva. Mezi nejzajímavější aspekty patří sexuální život, který představuje fascinující pohled do minulosti a způsobu, jakým se Inuité vyrovnávali s potřebami a vztahy v drsném arktickém prostředí.

Zdroj: Youtube

Výměna manželek

Výměna manželek byla pro Eskymáky mnohem více než pouhým sexuálním aktem. Tato tradice měla hluboký význam pro posílení vazeb mezi rodinami a komunitami. Když muž nabízel svou manželku svému příteli, nejednalo se jen o prosté sdílení partnerky, ale také o sdílení zodpovědností a povinností spojených s rodinným životem.

Inuitští muži často cestovali do sousedních vesnic, aby strávili čas s manželkami svých přátel. Tato praxe měla za následek nejen intimní vztahy, ale také sdílení zkušeností a dovedností potřebných pro přežití v náročném prostředí. Tyto týdenní návštěvy umožňovaly vytvářet pevné spojení mezi rodinami, a vznikaly tak společné tradice a rituály.

Polygamie v inuitské kultuře

Polygamie byla v inuitské kultuře povolena, přičemž bohatší jedinci si mohli dovolit mít více než jednu manželku. To byla nejen výsada bohatých, ale také způsob, jakým se mohla rodina lépe vyrovnat s nástrahami arktického prostředí. Někteří muži dokonce sdíleli své manželky s jinými muži, což bylo odvozeno ze zvyku výměny manželek.

Otevřená diskuse o sexualitě

Inuité se nestyděli za svou sexualitu, což je pochopitelné vzhledem k jejich způsobu života. V malých obydlích, jako jsou chatrče a iglú, nebylo možné si uchovat soukromí, a tak byla sexualita zcela běžnou součástí života. Rodiče otevřeně hovořili o sexuálních tématech a mladé Eskymáky povzbuzovali k diskuzím s rodiči o sexu.

Spojení s duchovním světem

Jednou z nejzajímavějších a možná nejkontroverznějších tradic byly šamanské orgie. Tato náboženská praxe byla prováděna šamany, kteří organizovali orgie za účelem spojení s duchovním světem. Jejich cílem bylo získat přízeň duchů, a zajistit tak úspěch při lovu, ochranu před nebezpečím a blahobyt.

Během rituálů shromažďovali šamani eskymácké páry v jedné místnosti a vyzývali duchy, aby se k nim připojili. Poté, co zhasli světla, účastníci rituálu svlékli své oděvy a měli sex s náhodným partnerem. Po ukončení aktu šaman opět rozsvítil světlo a páry opouštěli místnost s vírou, že duchové podpoří jejich úsilí.

Temné stíny minulosti

I přes liberální přístup k sexualitě se v eskymácké kultuře vyskytovaly i temnější stránky. Infanticida, tedy zabíjení novorozenců, byla praktikována jako způsob kontroly růstu populace a genderové nerovnosti. Tato praxe, byť brutální, může být chápána v kontextu tvrdých podmínek života a potřeby udržet rovnováhu mezi pohlavími.

Proměna tradic v současnosti

Dnes žijí Inuité zcela jiným způsobem života. Industrializace, urbanizace a přijetí křesťanství změnily jejich tradice a zvyky. Dřívější otevřenost a dobrodružné sexuální praktiky ustoupily modernímu způsobu života. Přesto zůstávají tyto historické zvyky důležitým prvkem porozumění eskymácké kultury a způsobu, jakým se lidé přizpůsobovali svému prostředí.

Inuitská sexualita odráží komplexní vazby mezi jednotlivci, rodinami a komunitami. Tradice výměny manželek a šamanských orgií nám poskytují unikátní pohled do způsobu života tohoto národa, který se snažil vyrovnat s nástrahami arktického prostředí a vytvářet společenské vazby prostřednictvím sexuality a rituálů.

Zdroje: short-history.com, communitashospitality.com, opera.news