Inuité je původní název národa obývajícího nejsevernější části Grónska, Kanady, Ruska a Aljašky. Každému se ve spojení s tímto národem zřejmě vybaví kočovný lid, který vyniká svými loveckými schopnostmi, jí syrové maso a staví si iglú. Život v drsných severských končinách s sebou přinášel i nejrůznější zvyky a tradice, nad kterými běžným lidem zůstává rozum stát.

Zdroj: Youtube

Několik forem manželství

Manželství mohlo mít u Inuitů hned několik forem. Buď šlo o klasické monogamní spojení mezi mužem a ženou, nebo měl muž dvě ženy, anebo naopak žena žila s více než jedním manželem. Dvě ženy si však muž mohl dovolit jen v případě, že je dokázal dobře uživit.

Mnohoženství i mnohomužství ale bylo křesťanstvím prakticky vytlačeno. Přesto se i dnes občas některá z méně obvyklých forem manželství u Inuitů objeví.

Výměna manželek podle Eskymáků

Netradiční formy manželství však zdaleka nepatří k těm nejpodivnějším eskymáckým zvykům. Jejich otevřenost a tolerantnost šla ještě dál. Bylo zcela běžné, že se dva páry, obvykle žijící daleko od sebe, spojily v jednu rodinu.

Muži si po speciálním obřadu, který musel schválit zbytek kmene, mohli vyměnit manželky. Tato výměna byla v některých případech trvalá, jindy byla předem stanovená doba, po kterou dohoda platila.

Cílem byla snaha přežít

Tyto neobvyklé praktiky neměly za cíl okořenit si intimní chvilky manželů. Za vším stála potřeba přežít, rozšířit genofond, a tím zvýšit biologickou odolnost kmene.

Muži, kteří výměnu manželek absolvovali, obvykle neměli žádné blízké příbuzné, takže tato tradice byla jedinou možností, jak si zajistit větší rodinu, která v těžkých životních podmínkách znamenala větší šance na přežití. Pokud z takové výměny vzešly děti, staly se automaticky sourozenci a všichni měli stejná práva.

Šokující pohostinnost

Některé inuitské kmeny dodržovaly ještě jednu zvláštní tradici. Pokud k nim zavítal nějaký host, muž mu nabídl svou manželku nebo dceru jako projev své pohostinnosti. V očích domorodců nešlo o nic nevhodného. Odmítnutí takové nabídky bylo naopak chápáno jako krajně nezdvořilé. Své ženy však Inuité odmítali sdílet s „bílými“ muži, kteří do jejich končin začali přijíždět.

Dopad moderní doby na tradice

Přestože Inuité dodržovali tyto tradice po mnoho let, dnes jsou spíše světlou výjimkou. Moderní doba velmi razantně ovlivnila život Eskymáků a prastaré zvyky pomalu mizí. Největší vliv na vymírání dávných tradic mělo křesťanství.

Mladá generace už žije prakticky podobně jako západní civilizace a většina dnešních Eskymáků už nedokáže ani postavit iglú. Inuité tak už nemusejí bojovat o přežití, ale s tím bohužel mizí i prastaré tradice, které tento národ činily jedinečným.

Zdroje: ranker.com, nespechej.cz, medium.seznam.cz