Teorie mnohočetné inteligence

H. Gardner říká, že si většina z nás své schopnosti ani neuvědomuje. Každý z nás zpracovává informace jiným způsobem, podle toho, jaká inteligence u něho převažuje. Aby jedinec o svých schopnostech a dovednostech mohl získat lepší představu, doporučuje Gardner seznámit se s jeho teorií. Pokud člověk pochopí své přednosti, může na svých silných stránkách stavět a zdokonalovat je. Tento psycholog také nevylučuje, že dle jeho teorie jsou mnozí „inteligentní“ po více stránkách.

Osm typů inteligence

Lidé, kteří mají prostorovou inteligenci, si velmi dobře dokážou v mysli zobrazit abstraktní věci, mají schopnost prostorového uvažování. Bez problémů zpracují pokyny, orientují se v mapách a grafech. Rádi čtou, píší a malují. Snadno složí puzzle a vyluští hádanky.

Silná stránka: vizuální a prostorový úsudek.

Ti, kteří vynikají v koordinaci rukou a očí, dobře se pohybují a jsou fyzicky a sportovně zdatní a obratní, rádi tvoří a pracují rukama, mají vysokou tělesně-pohybovou inteligenci.

Silná stránka: fyzický pohyb, motorika.

Jedinci s hudební inteligencí rádi zpívají a hrají na hudební nástroje. Mají smysl pro rytmus, vnímají tóny, melodii i barvu hlasu. Pamatují si písně a melodie, znají noty a akordy a často mají hudební znalosti. Dokážou složit píseň nebo skladbu.

Silná stránka: cit pro rytmus a hudbu.

Další z typů je jazyková inteligence. Vyznačuje se velkým citem pro význam slov, rytmus a skladbu vět. Jazykově inteligentní člověk dobře píše a vypráví, hezky se vyjadřuje, rád si povídá. Dokáže dobře vysvětlovat, má dobrou paměť a širokou slovní zásobu. Často i smysl pro humor.

Silná stránka: slova, jazyk a psaní.

Ten, kdo dokáže logicky rozebrat a řešit problémy a vědecky je zkoumat, snadno zvládne složité výpočty a matematické operace má logicko-matematickou inteligenci. Takový člověk rád uvažuje, přemýšlí i provádí vědecké experimenty.

Silná stránka: schopnost rozebrat problém, matematika.

Interpersonální inteligence je velmi dobrá schopnost komunikovat s lidmi, vnímat jejich nálady, pocity, porozumět ostatním. Lidé, kteří mají tuto inteligenci vysokou, umí odhadnout emoce, přání a záměry ostatních. Dobře se vyjadřují, mají dobré vztahy, umí řešit konflikty a vidět situace z mnoha pohledů.

Silná stránka: pochopení a dobré vztahy.

Vysoká vnímavost k vlastním pocitům, obavám a schopnost chápat je znak intrapersonální inteligence. Lidé s touto inteligencí si velmi dobře uvědomují své silné a slabé stránky a mají vysoké sebevědomí. Jsou to však často snílci.

Silná stránka: sebepozorování a sebereflexe.

Posledním z typů je naturalistická inteligence, vztah k přírodě. Podle Gardnera jsou tito lidé velmi spjati s přírodou, zajímá je životní prostředí a vše, co s přírodou souvisí. Baví je botanika, zoologie i biologie. Jsou velmi vnímaví i na nepatrné změny ve svém okolí. Rádi chodí do přírody, táboří a starají se o zahrádku, pěstují rostliny.

Silná stránka: hledání vzorů a vztahů k přírodě.

Našli jste se?

Teď, když jste si přečetli hlavní rysy jednotlivých typů inteligence, můžete si své schopnosti otestovat. H. Gardner má jednoduchý návod. Jednotlivé typy ohodnoťte body od 1 do 5. Skupině se schopnostmi, které jsou pro vás přirozené, dejte nejvyšší počet bodů. Pokud máte pocit, že k určitému typu vůbec nepatříte, dejte mu jeden bod. K přiřazení bodů můžou pomoci i uvedené charakteristiky. Pokud máte problém ohodnotit se sami, zeptejte se přátel, jak vás vnímají oni. Můžete se také zamyslet, co jste měli rádi v mládí. V dětství obvykle chceme dělat to, co úzce souvisí s našimi vrozenými schopnosti, inteligencí. Jak Gardner říká, je to rychlý a jednoduchý testík, může ale pomoci lépe pochopit naše silné stránky, dovednosti a zájmy a poznat se. To, že v testech inteligence nedosáhneme nejvyššího počtu bodů, nemusí znamenat, že nejsme inteligentní.

Zdroje: www.cnbc.com, www.verywellmind.com