Co je to bilaterální symetrie?

Ikaria wariootia je nejstarší známý živočich s bilaterální symetrií, což znamená, že má přední a zadní část těla, symetrické strany a trubicovitý zažívací systém. Tato symetrie představuje klíčový krok v evolučním vývoji, protože umožňuje organizovanější tělesnou strukturu a cílený pohyb. V biologii je bilaterální plán společný znak mnoha tvorů, od jednoduchých červů po lidi.

Dlouhá cesta k hmatatelným důkazům

I přes genetické indicie, které naznačovaly existenci takového prapředka, bylo obtížné nalézt hmatatelné důkazy. Objev přišel díky zkamenělým dutinám v 555 milionů let starých nalezištích v oblasti Nilpena. Chodbičky ukazovaly na přítomnost bilaterií, avšak konkrétní živočich, který je vytvořil, zůstával dlouho skrytý.

Zdroj: Youtube

Až poté, co vědci objevili malé oválné stopy poblíž některých z těchto děr, začala se skládačka postupně rýsovat. S finančním příspěvkem z NASA použili vědci špičkový 3D laserový skener, jenž prokázal jedinečnou strukturu válcovitého těla s výraznou hlavou a ocasem, doplněnou jemně zvlněným svalstvem. Tento organismus o velikosti 2 až 7 mm v délce a 1 až 2,5 mm v šířce měl vzhled podobný zrnu rýže, což odpovídalo rozměrům organismu, který mohl vytvořit prastaré chodbičky.

Vzhled a chování prapředka života

Fosilie Ikaria wariootia, což v překladu znamená "místo setkávání", je výjimečná v geologických záznamech, protože je starší než všechny ostatní známé zkameněliny s podobnou složitostí. Ačkoliv byla drobná, ukázala značnou složitost, která ji odlišovala od jiných fosilií z téže doby. Objevený „červ“ byl schopen se zavrtávat do písku a hledat potravu, což naznačuje určitý stupeň senzorických schopností. Stopy, které zanechal ve zkamenělých chodbičkách, naznačují, že se pohyboval pomocí podobného mechanismu jako dnešní červi, což znamená, že měl ústa a trávicí trakt.

Tento objev upozorňuje na skromné začátky života, který se vyvinul v různorodou skupinu organismů obývající naši planetu. Ikaria wariootia ukazuje, jak se život může přizpůsobovat, vyvíjet a přetrvávat během milionů let, což nás přivádí k zamyšlení nad naším vlastním původem a místem v historii Země.

Zdroje: livescience.com, cnnphilippines.com, edition.cnn.com