V době svojí největší slávy nešlo jen o obyčejné město, dokonce ani o “obyčejné utajované” město, ale o přísně střežené vojenské území. Všechno, co zde bylo stavěno, podléhalo přísnému dozoru – včetně kulturního domu, nazvaného (jak jinak) Dům kosmonautů. Měl to tehdy být doslova ráj pro hrdiny, kteří Sovětský svaz proslavili po celém světě.

Za odměnu nebo za trest?

Kosmonauté tady vlastně žijí dodnes, jen v poněkud jiných podmínkách, než jaké by si pravděpodobně představovali. Ani dnes není přístup do této lokality volný pro každého, kdo by se sem chtěl podívat. Pravděpodobně už to ale není proto, aby se nevyzradilo některé z přísně střežených vojenských tajemství, ale spíš z obavy, aby se nemohl kdokoliv pozastavovat nad tristním stavem místa, jež mělo zajišťovat sovětským, dnes hlavně ruským, hrdinům největší možné pohodlí. Teď se místní obávají dokonce i o osud sochy prvního z nich, tedy Jurije Gagarina. Časem zrezla a starosta se dokonce děsí jejího zřícení. Bylo by potřeba vztyčit tady novou – jenomže nejsou peníze.

Podnikat tu nikdo nechce

Kdo se chce do Hvězdného městečka podívat, musí si sehnat propustku a tři dny předem nahlásit svoji návštěvu. Místní obyvatelé tady zjevně žijí více jako ve vězení, než v luxusní lokalitě, která by měla být odměnou za jejich zásluhy. Jde o městečko s přibližně šesti tisíci obyvateli a téměř žádnou infrastrukturou. Žádní velcí zájemci o podnikání se sem nehrnou, podmínky jsou velmi přísné a potenciálních zákazníků není tolik, aby se vyplatilo absolvovat složitá jednání a plnit jen těžko splnitelné podmínky. Navíc zajistit možnost dojíždění sem za prací i lidem z okolí je prakticky nemožné. Kosmonauti, jejich rodiny a další „vyvolení“ zde mají k dispozici několik prodejen řetězců supermarketů, pár dalších malých obchodů a jedinou kavárnu s běžnou otvírací dobou. Do té druhé se musí předem objednat.

Potřebujete do nemocnice? Vydejte se do Moskvy

Podobně jako se zásobováním je to tady také se zdravotnictvím. Některé problémy sice vyřeší zaměstnanci zdejší lékařské a biologické agentury, ale chirurgie, porodnice a další specializovaná pracoviště jsou k dispozici až v Moskvě. A to i přesto, že centrum přípravy kosmonautů tady stále funguje.

Vodovod pamatoval Gagarina

Od počátku dvacátých let se sice místní i vyšší místa snaží o nápravu stavu, kterým se rozhodně nemohou chlubit a některé největší problémy se již také daří řešit. Jde například o výměnu vodovodního potrubí, které pamatovalo ještě samotného Gagarina. Také byly na žádost jeho vdovy zrekonstruovány nebezpečné výtahy. O stavu města ještě před pár lety snad víc než co jiného napovídá také skutečnost, že bylo oslavováno napuštění dlouho nefunkčního bazénu v areálu zdejší střední školy. Šlo prakticky o jediné sportoviště ve městě, které mohou využívat i jiní lidé, než kosmonauti ve výcviku. Ti mají za plotem ve svém vlastním areálu uzavřené prostory pro fyzickou přípravu, obyvatelé města sem ale přístup nemají, ale nyní se již alespoň mohou sportovně vyžít také na opraveném kluzišti

Místní touží po parkovišti

Jak moc je výhodné být vysloužilým sovětským kosmonautem a smět žít v prestižním Hvězdném městečku? Zdá se, že není o co stát. I když – v přípravě je už dokonce zavedení hromadné dopravy a pokračovat by měly také úpravy města. Třeba na letošní rok je plánovaná obnova zdejšího parku a vybudování potřebného parkoviště…

Zdroje: tripadvisors, iz.ru, wikipedia