Neviditelný obr na obloze

Diamantovou hvězdu, která je přímo okem neviditelná, astronomové odvodili na základě jejího gravitačního působení na blízký pulsar známý jako PSR J2222-0137. Gravitace trpasličí hvězdy obíhající kolem tohoto pulsaru jemné, ale měřitelné zpoždění rádiových pulsů pulsaru, což je nebeský tanec, který napovídá o masivní přítomnosti trpaslíka.

Zdroj: Youtube

Dvojice hvězdných přízraků

Systém, který se nachází ve směru souhvězdí Vodnáře, se skládá z pulsaru – husté rotující neutronové hvězdy – a jeho průvodce, bílého trpaslíka proměněného v diamantu. Pulsar objevený v roce 2007 se otáčí rychlostí 30krát za sekundu, což je ve srovnání s některými podobnými hvězdami pomalým tempem. Rádiové emise pulsaru, které jsou obvykle přesné jako atomové hodiny, dočasně nepravidelné zpoždění, což znamená gravitační vliv neviditelného společníka.

Pátrání po skrytém společníkovi

Astronomové pod vedením tehdejšího postgraduálního studenta Jasona Boylese se pustili do vesmírné detektivní mise s cílem odhalit povahu neviditelného průvodce. S využitím teleskopů Very Long Baseline Array určila vzdálenost soustavy na přibližně 871 světelných let od Země. Měření vzdálenosti spolu se zpožděním rádiových pulsů dostupných vědcům odvodit hmotnost a oběžnou dráhu průvodce pulsaru.

Stopy ukazují na diamant

Zkoumání týmu vedlo k závěru, že průvodce je pravděpodobně bílý trpaslík, nikoli druhá neutronová hvězda, a to díky pozoruhodně kruhové dráze systému. Pokusy o vizuální pozorování bílého trpaslíka pomocí dalekohledů v Chile a na Havaji však byly bezvýsledné. Trpaslík zůstal skrytý, což znamená, že je chladnější než 3 000 Kelvinů, což ho řadí mezi nejchladnější známé bílé trpaslíky a vede k překvapivému závěru, že vykrystalizovat v diamantu.

Klenot, který by mohl narušit ekonomiku

Pokud by se vesmírný diamant dostal na Zemi, změnil by pravidla hry pro světovou ekonomiku. Jeho velikost a hodnota by převýšila veškeré známé pozemské bohatství a učinila by tradiční pojetí bohatství a ekonomiky zastaralým. Vzdálená a nepřístupná poloha hvězd ve vesmíru však zajišťuje, že tento poklad zůstává fascinující, ale nedosažitelný.

Objev nejenže okouzluje fantazii svou fantastickou povahou, ale také poskytuje neocenitelné poznatky o životním cyklu hvězd. Zkrystalizovaný bílý trpaslík je důkazem schopnosti vesmíru proměňovat se a vyvíjet v průběhu miliardy let a proměnit kdysi hořící hvězdu v tichém, třpytivém klenotu v rozlehlém vesmíru.

Zdroje: futurism.com , news.bbc.co.uk , nationalgeographic.com