Podzemní komplex Hurvat Burgin

Ačkoliv se většina historiků shoduje, že lidská civilizace vznikla přibližně 12000 let zpátky, objevený podzemní komplex tuto teorii vyvrací. Patří mezi objevy, který pohled na dějiny lidstva od základů zpochybňuje.

Pro badatele je mimořádný především proto, že je součástí mnohem většího komplexu o velikosti tisíců kilometrů, jehož stáří odhadují až na 1 milion let.

Nachází se v ruinách Hurvat Burgin ležící v přírodní rezervaci Adullam Grove v Izraeli. Mnozí se domnívají, že nalezené ruiny jsou svědectvím lidské činnosti a řemeslné zručnosti v době, kdy jsme podle hlavního proudu vědy sotva znali oheň.

Podle vědců je možné, že dějiny lidstva sahají mnohem dál, než jsme mysleli. S tím souhlasí i Dr. Alexandr Koltypin, geolog a vedoucí přírodovědného výzkumného centra na Mezinárodní nezávislé univerzitě ekologie a politologie v Moskvě.

Dr. Koltypin jako vysoce kvalifikovaný a zkušený vědec zkoumal v minulosti stovky starověkých osad a archeologických nalezišť ve Středomoří, Turecku či na Blízkém východě. Po objevení podzemního komplexu Hurvat Burgin došel k závěru, že tato, na první pohled nesourodá místa, mají řadu nápadných podobností.

Právě to v něm nakonec vyvolalo podezření, že tyto starověké lokality mohly být kdysi propojené a tvořit součást jiné, větší civilizace.

Civilizace stará miliony let

Dr. Koltypin zkoumal erozi na materiálu, ze kterého byl komplex postaven. Ta je podle něj důkazem skutečného stáří Hurvat Burgin.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Dr. Koltypin poukazuje na to, že archeologické výzkumy zkoumají lokality a okolní osídlení. Podle toho pak definují stáří vykopávek. Dle Koltypina zde ale chybí jeden zásadní fakt. Jakákoliv stavba v podobě komplexu vychází z předpokladu, že se pod ní nachází jiný, starší komplex. Právě ten pak podává svědectví o skutečném stáří.

"Když jsme komplex zkoumali ... nikdo z nás ani na okamžik nepochyboval, že jde o stavbu mnohem starší než ruiny hebrejských, římských, byzantských a dalších měst a osad, které jsou na nich a kolem nich umístěny," řekl Koltypin.

Související články

Koltypin se domnívá, že toto starověké naleziště může být součástí mnohem většího komplexu, za jehož stavbou stojí neznámá civilizace. Ta pravděpodobně existovala mnohem dříve, než v době, která je považovaná za počátek organizovaného lidského života.

Během výzkumů v Hurvat Burgin došel doktor Koltypin ke zjištění, že nalezený podzemní komplex je jen malou součástí velkolepého starověkého obrazu, který vedl přes celé kontinenty. "Osobně jsem se znovu přesvědčil, že všechny tyto člověkem vytvořené podzemní stavby a roztroušené trosky megalitů jsou jedním podzemním megalitickým komplexem, který se erozí otevřel do hloubky několika set metrů."

dannythedigger.com, helenastales.weebly.com, archaeology-world.com