Pod křišťálově čistou hladinou

Hranická propast – tento unikátní přírodní úkaz se nachází v malebné krajině na břehu řeky Bečvy v národní přírodní rezervaci Hůrka u Hranic. Pyšní se křišťálově čistou vodou, která je přirozeně chladná a má teplotu kolem 16 stupňů Celsia. Co ale nejvíc poutá pozornost potápěčů a geologů, je její neproniknutelná hloubka.

Zdroj: Youtube

Legenda a historie

První písemná zmínka o propasti pochází již z roku 1580, kdy byla považována za místo trestu pro odsouzené na smrt. Legenda vypráví příběh rytíře Michala, který se propadl do propasti během svatebního obřadu poté, co zavraždil manžela své vyvolené. Ačkoliv pravda o vzniku Hranické propasti je méně romantická, je neméně fascinující. Geologové věří, že vznikla v důsledku plynů vystupujících z puklin ve vápenci, které se smíchaly s vodou z nedaleké řeky Bečvy, a vytvořily tak tuto unikátní propast.

Měření hloubky propasti

Měření hloubky Hranické propasti je náročný proces. Potápěči se musejí vypořádat s tmou, úzkými chodbami, strmými srázy a vysokým tlakem vody. Přitom je třeba překonávat nebezpečí a zvládat technické výzvy, včetně potřeby dekompresních zastávek ve "vzdušném zvonu", tedy vzduchové kapse v hloubce kolem 200 metrů.

Snaha o dosažení dna

První průzkumy Hranické propasti sahají až do roku 1900, ale o její existenci se vědělo již dříve. Jan Amos Komenský ji dokonce zachytil v plánu Moravy. Od šedesátých let 19. století se propast stala výzvou pro potápěče, kteří se pokoušeli změřit její hloubku. Různé sondy a speciální ponorky byly spuštěny do hlubin, ale žádné se nepodařilo dosáhnout jejího dna. Poslední měření v roce 2022 zaznamenalo hloubku 519,5 metru, což potvrzuje titul „nejhlubší zatopené sladkovodní jeskyně na světě“. Geologové a jeskyňáři ale odhadují, že skutečná hloubka propasti může být dokonce 1 000 metrů.

Hranická propast je skutečným zázrakem přírody a ukázkou neuvěřitelné síly geologických procesů. Její hloubky zatím odolávají veškerým snahám o jejich kompletní prozkoumání, a tak propast zůstává zahalena tajemstvím, které láká a vyzývá k dalšímu zkoumání. Přestože může být Hranická propast pro někoho místem strachu a respektu, pro vědce a dobrodruhy je místem plným nekonečných možností.

Zdroje: kudyznudy.cz, lifee.cz, cnn.iprima.cz