Tajemná minulost

Hrad Zvíkov, často nazývaný "král českých hradů", je gotickou architektonickou perlou, která dominuje soutoku řek Vltavy a Otavy. Jeho historie je stejně fascinující jako jeho architektura. Zvíkov byl pravděpodobně postaven v první polovině 13. století za vlády Přemysla Otakara I. jako jedna z klíčových částí obranného systému království. Od svého vzniku prošel hrad řadou změn – stal se součástí panství Rožmberků, hrál roli v třicetileté válce, sloužil jako vězení a nakonec byl zrestaurován do své současné podoby.

Zdroj: Youtube

Hrad, se kterým je spojena dlouhá historie i řada legend, je známý nejen svou nádhernou lokalitou a architektonickými detaily, ale také záhadou, která přitahuje pozornost mnoha návštěvníků a vědců. Jedná se o tajemství Hlízové věže a její Korunní síně, kde z nějakého důvodu fotoaparáty a daší technika selhávají.

Dějiště nevysvětlitelných jevů

Hlízová věž, jedna z dominant Zvíkova, je středověká stavba, jejíž původ a účel jsou dosud obestřeny tajemstvím. Právě v ní se nachází Korunní síň, kde podle legendy duch zvíkovského raráška způsobuje, že fotoaparáty a další technika záhadně selhávají. A to je jedna z největších záhad hradu Zvíkov. Jsou zaznamenány případy, kdy se fotoaparáty samovolně vybíjely, videokamery se poškodily nebo dokonce zablokovaly. Tyto paranormální jevy se dějí pouze v prostorách Hlízové věže. Jakmile jsou přístroje odneseny na jiné místo, začnou opět fungovat normálně. Senzibilně nadaní jedinci a léčitelé se shodují, že toto místo je mimořádné energeticky. Výpadky elektroniky jednoznačně připisují nestandardním energetickým polím. I lidé, kteří se za senzibily nepovažují a jsou třeba jen citlivější než ostatní, pociťují při prohlídce Hlízové věže zvláštní mrazení v zádech, teplo v dlaních a další nezvyklé pocity.

Tajemné značky na kamenných blocích

Druhou záhadou jsou podivné značky, které lze nalézt na kamenných blocích obepínajících Hlízovou věž. Tyto značky vypadají jako runy, ale přesně nepasují do žádného známého runového systému. Teorie se různí. Některé naznačují, že by mohlo jít o relikt starých pohanských rituálů nebo znamení zanechaná starými řemeslníky. Další předpokládají, že by mohly mít magický nebo spirituální význam. Vědecký výzkum zatím nebyl schopen jednoznačně určit původ ani význam těchto značek.

Legenda o zmizelém hradu

Třetí a možná nejděsivější tajemství hradu Zvíkov se týká samotného hradu. Podle pověstí se v noci z 30. června na 1. července hrad ztrácí v mlze a objeví se na jiném místě. Legendy tvrdí, že ten, kdo se v tu noc ocitne na hradě, nalezne ho na jiném místě než obvykle, a ten, kdo je v tu noc v jeho blízkosti, se může setkat s nadpřirozenými jevy.

Přes nevyřešené záhady a tajemství zůstává hrad Zvíkov především ikonickým místem plným historie a kultury, jehož krása je nezvratná. Toto místo je skutečným pokladem pro všechny, kteří touží poznat více o české historii. Je však pravdou, že i návštěvníci, kteří sem vyrazí dozvědět se něco z minulosti naší země, mohou být občas zaskočeni událostmi, které překračují hranice našeho chápání reality.

Zdroje: moskyt.net, ctidoma.cz, svylety.cz