epochanacestach.cz, www.lifee.cz, www.moskyt.net

Hrad Zvíkov prošel v průběhu své historie hned několika přestavbami.

Co skrývá podzemí hradu Zvíkov

První přestavba hradu Zvíkov se konala ve 14. století, zaměřená byla především na rozšíření hradu a zbudování lepšího opevnění, v 16. století došlo k přestavbě v renesančním stylu. V 18. století hrad zchátral a obnoven byl až ve 20. století.

Dnes je hrad přístupný veřejnosti a kromě prohlídky svých interiérů nabízí výstavy, pojednávající o historii stavby a místního regionu. Návštěvníci se mohou z hradních věží kochat krásným výhledem do okolní krajiny.

Kromě historického a kulturního významu je Hrad Zvíkov známý také svými pověstmi a folklórem. Podle jedné z pověstí se někde ve zdech hradu nachází zakopaný poklad, který se však dosud nepodařilo objevit.

Hrad Zvíkov je impozantní středověký hrad v jižních Čechách v blízkosti města Písek. Podzemí tohoto hradu se nachází hluboko pod jeho základy a skýtá celou řadu tajemství.

Mezi nejzajímavější části podzemí patří například nádrže na vodu a sklepy, které sloužily k uchování potravin a dalších zásob. Existuje také řada podzemních chodeb a průchodů, které sloužily k útěku nebo jako tajné cesty pro rytíře a šlechtice.

Záhadné rytiny mohou naznačovat cestu k pokladu Keltů

Další zajímavou částí podzemí je sklepení, které se nachází pod věží Markomanka a fungovalo jako vězení. Legenda říká, že zde byli v minulosti vězněni upíři a jiné nebezpečné bytosti.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Věž Markomanka vyvolává celou řadu otázek a dohadů. Nejstarší zachovalá stavba v areálu hradu, která sloužila jako hlavní obranná věž, ale také jako úkryt korunovačních klenotů. Podle legend měla chránit královskou korunu rodu Přemyslovců. Nikdo netuší, co se s korunou stalo, ale říká se, že je ukrytá kdesi v podzemí. Markomanka čítá řadu tajemných symbolů, které mají být vodítkem k jejímu objevení.

Kromě těchto historických částí mohou návštěvníci vidět také moderní expozice, které představují život na hradě v minulosti, a některé z tajemství ukrytá v podzemí.

Hrad Zvíkov je známý také záhadnými rytinami, které podle pověstí naznačují, kde se nachází keltský poklad. Keltové byli starověký národ, který obýval velkou část Evropy a byl známý zpracováním kovů a uměním.

Ačkoli neexistují žádné konkrétní důkazy, které by existenci keltského pokladu na hradě potvrzovaly, je hrad Zvíkov místem s bohatou historií, zahrnující keltské, římské a středověké období.

Záhadné rytiny tak mohou souviset právě s některým z těchto dřívějších období a mohou mít určitý význam pro historiky a archeology, kteří se zajímají o dějiny této oblasti.

Z věže je krásný výhled na okolní krajinu a soutok řek.

Je však důležité, abychom k tvrzením o skrytých pokladech přistupovali se zdravou dávkou skepse. Po staletí koluje mnoho legend a příběhů o pokladech, jen málo z nich se však podařilo objevit.