Unikátní historická lokalita

Město ležící přibližně 30 kilometrů od Plzně je sice stranou turistických cest, ale jeho dědictví je hluboké a široké. Rabštejn nad Střelou, který má pouhých 43 domů a 25 stálých obyvatel, se může pochlubit neuvěřitelnými 26 historickými památkami – což je na tak malou lokalitu rarita. Důležitost zachování tohoto kousku historie se ukázala v roce 1992, kdy bylo jádro městečka vyhlášeno památkovou rezervací.

Zdroj: Youtube

Rabštejn uchvátil i Karla IV.

Klenotem bohaté historie Rabštejna nad Střelou je jeho zřícenina hradu. Je pozůstatkem dávno minulých dob a jeho příběhy o získání, zničení a vzkříšení tvoří poutavý příběh. Počátky hradu sahají až k Milhosticům v roce 1269. V polovině 14. století se ocitl v rukou vlivného Karla IV. Stavba panovníka uchvátila svým půvabem natolik, že investoval značné prostředky do jejího zvelebení, proměnil ji v palácové sídlo a trávil v ní mnoho času.

Bouřlivý vlastnický osud hradu

Hrady se svým strategickým a symbolickým významem jsou však často ohniskem mocenských her. A hrad Rabštejn nebyl výjimkou. Od zástavy v rukou Václava IV. až po předávání mezi různými rody je jeho vlastnický příběh stejně bouřlivý jako doby, jichž byl svědkem. Zatímco získání hradu rodem Scaronů v roce 1518 znamenalo novou kapitolu, následný požár v roce 1532 jej téměř vymazal z historické mapy. Přesto hrad povstal z popela a zásahy z doby baroka mu vdechly nový život.

Architektonické tajemství

Zajímavé jsou architektonické prvky hradu. Jeho rozlehlý areál, který se nachází na vrcholu hřebene, kdysi skrýval stavby, které dnes již zanikly. Zatímco věž s ochozem byla charakteristickým znakem jeho majestátnosti, dnes už jen její fragmenty šeptají příběhy o jeho dávné majestátnosti. Kaple svatého Matouše, která kdysi stála v srdci hradu, zůstává ztracena v čase. Jedinečná konstrukce hradu – se dvěma výraznými obytnými budovami – z něj však činí "dvojitý hrad", který je v dějinách architektury raritou.

Rabštejn: Příběhy, které čas nesmazal

Rabštejn nad Střelou je v podstatě němým svědkem staletého kulturního, politického a architektonického vývoje. Jeho hrad s dvojími obytnými stavbami je dokladem nebývalé architektonické vynalézavosti. I když čas jeho zdi možná ošoupal a snížil jeho význam, příběhy, které v sobě ukrývá, jsou zárukou, že odkaz Rabštejna nad Střelou zůstane významný i pro další generace.

Zdroje: navylet.cz, cokolivokoli.cz, kudyznudy.cz