I přes davy turistů si však zachovává svůj pohádkový ráz, který přitahuje umělce z celého světa. V 19. století se hrad stal inspirací pro díla Karla Hynka Máchy, Jaroslava Vrchlického nebo Aloise Jiráska. Natáčely se zde i kultovní filmy a pohádky, z nichž stojí za zmínku například Jak se budí princezny, Bathory a Anděl Páně. Zahraniční filmaři hrad obsadili do filmů Johanka z Arku, Kletba bratří Grimmů a akční film Wanted. Jeho specifická architektura a bouřlivá historie, která je cítit na každém kroku, se zachovala i na prohlídkových okruzích pro návštěvníky. Málokdo však ví, že hrad Křivoklát mnohokrát v historii těžce poškodily požáry.

Hořelo zde každých 200 let

Hrad byl vystavěn okolo roku 1230. Nejdřív sloužil jako lovecký hrádek, později byl využívaný jako věznice a nakonec se, pro svou polohu a krásu stal sídelním hradem českých králů. Jeho dnešní podoba již ale není autentická z dob svého vzniku, jelikož požáry, které ho zachvátily, si vyžádaly rozsáhlé úpravy. Stále ho však můžete označit za gotický, jelikož nejvýraznější přestavba se uskutečnila po prvním požáru v roce 1422, kdy ho napadli a dobili pohusitský orientovaní měšťané, katolická vojska a husitské oddíly. Král Vladislav II. Jagellonský ho nechal upravit do pozdně gotického stylu, který nenarušil ani druhá požár. 2. února roku 1597 si sedláci nedaleko hradu udělali oheň a popíjeli víno, když ucítili, jak se z hradu line zápach kouře. Oslava Hromnic se očividně někomu z čeledníku vymkla z rukou. Naštěstí shořely jen dva pokoje a spisy, které byly uložené ve vedlejší komnatě, byly zachráněny.

Třetí a čtvrtý

Než nastoupil elektrický proud, byla možnost požáru na denním pořádku. Nehoda se stala podkonímu Matyášovi Pinkasovi, který si chtěl posvítit na práci loučí, již položil do krbu. Bohužel ale chytla sláma a v roce 1643 shořelo kompletně 38 pokojů. I když chtěl podkoní ujet z místa činu, byl dopaden a musel pak vykonávat práce na opravách hradu.

Největší katastrofa však potkala hrad 18. srpna 1826. Tehdy shořela střecha archivu, budova hradu, okolní budovy i sousední les. Požár byl tak obrovský, že hořelo dokonce sklepení. Proč oheň vznikl a jak to, že se tak rychle rozšířil, zůstává stále záhadou. V okolí se však šuškalo, že za něj může loupežník Babinský, který se v křivoklátských lesích ukrýval. Od té doby se hrad několik let opravoval, ale všem zúčastněným se podařilo zachovat starobylý ráz hradu. Ten je od roku 1965 kulturní památkou a v roce 1989 byl zapsán na seznam národních kulturních památek České republiky.

Pokud se rozhodnete hrad navštívit, za dospělho zaplatíte 260 Kč za prohlídku celého hradu, dítě platí od 6 - 18 let 130 Kč. Přesné info o cenách najdete zde.

Zdroje: www.hrad-krivoklat.cz, zena.aktualne.cz, www.mistopisy.cz