Od gotického hradu k baroknímu zámku

Hrad Kámen byl založen na rozlehlé skále mezi Pelhřimovem a Táborem. Původně jej na počátku 14. století založili Tluksové z Vokova. Největšího rozmachu dosáhlo panství za doby Malovců z Malovic, kteří zde během 17. století přestavěli původní gotický hrad na barokní zámek. V této době byla přistavěna i věž a raně barokní kaple Panny Marie Bolestné s rodinnou hrobkou.

Malovcové byli zároveň posledním českým rodem, který zde sídlil. Pak přešel hrad do rukou šlechticů německého původu a postupně ztrácel na své významnosti. Až nakonec, poté co prošel několika institucemi a byl vyvlastněn československým státem, se začalo uvažovat o jeho zachování jako kulturní památky.

Záchrana kulturní památky

V 60. letech 20. století hrozilo, že hrad Kámen se stane pouhou ruinou a zapomenutou památkou. Československý stát však rozhodl jinak a hrad byl zachráněn. Ačkoli rekonstrukce nepřinesla zpět veškerou krásu historických interiérů, obnovila a oživila tento poklad minulosti. Od roku 1974 zde také nalezneme Muzeum historických motocyklů, které hradu vtisklo nový smysl.

Motocykly jako symbol svobody

Expozice muzea nabízí pohled do minulosti, do doby, kdy se motocykly staly symbolem svobody a dobrodružství. Staré motorky vonící benzínem a olejem oživují dávnou dobu, kdy se svět měnil rychlostí střelného prachu. Avšak to není jediná expozice, kterou hrad Kámen nabízí. Expozice bydlení a životního stylu v 19. a počátku 20. století nám odhalují, jaké bylo životní prostředí panských sídel. Ukázky interiérů vtáhnou návštěvníky do minulosti. Historická expozice Starý palác propojuje historii a moderní prezentaci, abychom lépe porozuměli dávným časům.

Zdroj: Youtube

Alpinum a okolní hradní park

Byla by ale škoda zaměřit se jen na prohlídku expozic uvnitř hradu. I okolní hradní park překvapuje svou rozmanitostí a krásou. Zvláštností je přírodní alpinum vytvořené na skalním útvaru ze serpentinitu, který zde vyčnívá z okolního rulového terénu. Skalní útvar je významným bodem, neboť dosahuje výšky 606 metrů nad mořem. Tento koutek je ideálním místem pro růst rostlin, které by v takové nadmořské výšce jinde neprosperovaly. Příznivá expozice zahrady a zbytky opevnění zajišťují ochranu a vhodné podmínky pro rostoucí flóru. V parku nalezneme také dva památné stromy a okrasné jezírko, které umocňují krásu tohoto místa.

Tragický příběh tří sester

V temných koutech historie hradu Kámen leží jedna ze skrytých legend, která stále znepokojuje srdce mnoha návštěvníků. Příběh o třech sestrách, které se mezi sebou pohádaly o dědictví, je ponurým odrazem lidské žárlivosti a zrady.

Kdysi dávno, když hrad Kámen ještě žil čilým ruchem a životem šlechtické rodiny, patřilo sídlo bohatému šlechticovi, jehož jméno se ztratilo v proudu času. Měl tři dcery, všechny krásné a inteligentní, ale každá byla jiná. Nejmladší dceři bylo dopřáno nejvíce krásy a ducha a byla miláčkem otce. Její starší sestry ji však tajně záviděly.

Šlechtic byl ve stáří sužován otázkou, kterou ze svých dcer by měl učinit paní hradu po své smrti. Nejmladší dceru napadlo řešení, které by vše rozhodlo spravedlivě. Navrhla, že každá ze sester zasadí větvičku lípy a ta, jejíž stromek bude za rok největší, bude novou paní hradu. Starší sestry přistoupily na tento návrh, ale za jedné podmínky - do té doby zůstanou všechny panny.

Rok plynul a větvičky dvou starších sester zaschly, zatímco nejmladší dceři vyrostl krásný stromek. Avšak s radostí z vítězství přišlo i odhalení jejího tajemství - byla těhotná s pohledným rytířem, kterého tajně milovala. Její sestry, rozhořčené a plné žárlivosti, se rozhodly využít tuto situaci k vlastnímu prospěchu. Jakmile jejich nejmladší sestra porodila, zazdily ji zaživa do stěn hradu a její dítě zakopaly v místech, kde dnes stojí kaple.

Fascinující kombinace

Hrad Kámen je fascinující kombinací historie a současnosti, kde se každý kámen dotýká minulých epoch. S jeho temnými legendami a okouzlujícími zahradami představuje jedinečný odkaz na bohaté dějiny české země.

Zdroje: kudyznudy.cz, turistickamapa.cz, mistopisy.cz