Podzemní sluj Hotel Díra byl po mnoho let legendárním útočištěm pro nejchudší a nejvyloučenější obyvatele Prahy. Nacházel se pod Karlovem v pražských hradbách, těsně nad dnešním parkem Folimanka. Tato ilegální noclehárna poskytovala střechu nad hlavou bezdomovcům, tulákům a různým vyvrhelům, kteří hledali útočiště před nelítostnou realitou městského života.

Labyrint stínů

Historie Hotelu Díra sahá až do minulého století. Prostor, kde se „hotel“ nacházel, býval součástí novoměstských hradeb. Přístup do podzemního světa byl téměř mystický. Ústí klenutého vchodu bylo často zasypané blátem a odpadem, takže vstup do jeho útrob vyžadoval plazení po břiše, což dalo místu tajemnou a odpudivou auru.

Interiér sluje nebyl příliš pohodlný. Prostor byl nízký, což nutilo návštěvníky pohybovat se ve většině případů po kolenou. Navzdory nehostinnému prostředí byl však "salón" Hotelu Díra plný lidí – najednou se jich sem vešlo až patnáct. Co dělalo Hotel Díra pro mnohé atraktivním, byla tepelná pohoda, která zde panovala i uprostřed zimy. Pro dodatečný komfort byly připraveny houně a pelechy z roztrhaných kabátů.

Víc než jen útočiště

Hotel Díra nebyl jen skrýší pro ty, kteří byli společností opuštěni. Byl symbolem odporu, svobody a nezávislosti. Policie věděla o jeho existenci, ale dlouho nebyla schopna jej uzavřít. Až po razii v roce 1909 byl vchod zazděn, ale pouze dočasně. Místo se znovu otevřelo a přežilo až do roku 1936, kdy zde tragicky umrznul tulák, což vedlo k důkladnému zazdění prostoru, aby se tak zamezilo dalším tragédiím.

Umělecká inspirace

Hotel Díra se také stal inspirací pro spisovatele, básníky a umělce. Vytvořili z něj symbol pro podsvětí Prahy, jehož pověst se rozšířila ve společnosti. O tomto fascinujícím místě napsali Karel Ladislav Kukla, Karel Poláček a další. Stal se dokonce předmětem divadelního představení, které odráželo jeho neobvyklý a tajemný charakter.

Dnes už je Hotel Díra jenom minulostí a jeho pozůstatky zmizely pod základy Nuselského mostu. Přesto zůstává vzpomínka na toto tajemné místo v srdcích lidí a v historických záznamech. Dnes se bezdomovci mohou spolehnout na legální noclehárny a útulky, které poskytují pomoc těm, kteří ji potřebují.

Zdroje: ctidoma.cz, wikipedia.org, vysehradskej.cz