Harém vždy byl a je dodnes chápán jako společenství žen jednoho bohatého muže. Jsou to jeho sexuální partnerky, které sice žijí v přepychu a luxusu, ale za cenu ztráty vlastní svobody a možnosti rozhodovat o svém vlastním životě. Tak je to alespoň dodnes v zemích, jež mají s tímto druhem mnohoženství historické zkušenosti. Jde tedy hlavně o islámský svět, kde byly harémy známé již v dávné Osmanské říši. Právě odtud pochází typická představa o harému, jaký můžeme vidět i v pohádkově laděných příbězích z Orientu.

Harémy byly jsou a patrně i budou

Kdybychom chtěli hledat harémy i v dnešní době, nemuseli bychom pátrat příliš douho, abychom na nějaký z těch současných narazili. Jedním příkladem za všechny by mohl být život saudského obchodníka se zbraněni Adnana Khashoggiho, jehož “rodina” podle dostupných údajů čítala minimálně jedenáct žen, ačkoliv ženatý byl třikrát, postupně vždy jen s jedinou ženou. Další manželky, lépe řečeno tedy milenky, měl zkrátka pro potěšení. Ani ony se podle všeho neměly špatně.

Moderní harém obchodníka se zbraněmi

Jedna z partnerek zbraňového magnáta, Jill Doddová, po jeho smrti v roce 2017 vyprávěla příběh svého života a zároveň i života v moderním harému. Do tohoto společenství podle jejích vlastních slov vstoupila dobrovolně, když se mu bez větších problémů podařilo ji svést v jednom z francouzských nočních klubů. Zjevné Adnanovo bohatství a charisma udělaly svoje a žena se nenechala dlouho přemlouvat k odchodu se svým novým vyvoleným mužem.

Zdroj: Youtube

Luxus na každém kroku

Andan Khashoggi si odvedl novou – tedy další – přítelkyni do luxusního komplexu, složeného z několika apartmánů a chaty, o jejímž bohatství si můžeme nechat jen zdát. Jill měla štěstí. Její život nebyl svázán tak, jako v některých jiných harémech, které stále ještě fungují na tradičnějších principech. Obchodníkovi přítelkyně si mohly žít víceméně podle svého přání, využívaly všechny vymoženosti, které jim jejich mocný přítel mohl nabídnout a dokonce měly možnost samy se rozhodnout, že jim takový život již nevyhovuje. Toho po několika letech využila také Jill. S Andanem dokonce i po rozchodu zůstali přáteli.

Mnohem tradičnější pojetí

Mnohem kontroverznější je harém svazijského krále Mswatiho III. (v roce 2018 sám král rozhodl o změně názvu státu na Eswatini). V jeho chudé jihoafrické zemi budí panovníkův víc než nákladný životní styl velké pobouření, zvlášt když jeho lid denně trpí hladem a nedostatkem základního zajištění. Králův harém je umístěn nedaleko hlavního města Mbabane a víc než pohádkovou představu o místnosti, plné polonahých žen, připomíná dokonale vybavený rezort několika samostatných rezidencí, pro každou z jeho patnácti žen s královými potomky bychom tady našli jeden malý palác. Ženy ani děti nemusí, lépe řečeno nesmí, komplex opouštět. Bydlí tady, pro panovníkovy děti, tedy pro všechny nevlastní sourozence, je tady škola, všichni mají zajištěnu zdravotní péči.

Přes to všechno, přes všechno zajištění, které ženy i děti ve své zlaté kleci mají, je Mswatiho herém terčem kritiky i v zahraničí. Nahlas, i když neoficiálně, se mluví o únosech žen, v nichž našel zalíbení. V tomto herému tedy panují i v dnešní době velmi přísná pravidla, kterým by se dobrovolně podrobil jen málokdo.

Zdroje: askwonder, national-geographic, nypost