Vznik a historie haldy Ema

Halda Ema byla pojmenována po manželce hraběte Wilczeka, který měl klíčovou roli při jejím vytváření.

Její vznik je spojený s intenzivní těžbou uhlí v Ostravě. Během druhé poloviny 20. století bylo v okolí města vybudováno několik uhelných dolů, které zásobovaly potřebnou surovinou rozvíjející se průmysl. Těžba uhlí vytvářela obrovské množství hlušiny, která se hromadila na povrchu a vytvořila umělý kopec, dnes známý jako halda Ema.

Tato vrstva odpadu dosáhla výšky přes 300 metrů, čímž se halda Ema stala jednou z největších skládek v Evropě.

Hořící důl a ekologické dopady

Při pohledu na haldu Ema je téměř nemožné nevšimnout si jednoho zvláštního jevu - kouře, který uniká z povrchu haldy. Tento jev vytváří dojem hořícího kopce, lidé proto místu začali říkat "ostravský Vesuv". Kouř je však způsoben samovznícením zbytků uhelných slojí v odpadech. Uhlí je přirozeně zdrojem hořlavých plynů, a když je vhodné prostředí pro jejich vznícení, může dojít k samovznícení a následnému dlouhodobému hoření. Ke vznícení nitra haldy došlo už v 60. letech, a ta doutná dones. Teploty uvnitř kopce dosahují až 1500 °C.

Zdroj: Youtube

Ekologické dopady tohoto jevu jsou však předmětem diskuzí a stále se zkoumají. Hořící hlušina produkuje zplodiny, které mohou mít negativní vliv na okolní životní prostředí a zdraví obyvatel. Ve snaze o minimalizaci ekologických dopadů je proto důležité provádět pravidelné monitorování.

Přestože halda Ema nevypouští žádný ohnivý popel ani lávu, její vzhled a poloha přímo uprostřed průmyslové krajiny jí dodávají jedinečnou atmosféru. Mnoho návštěvníků si užívá procházky po jejím vrcholu, odkud je možné obdivovat panoramatický výhled na Ostravu a její okolí.

Symbolický význam a kulturní dědictví

Halda Ema je významným symbolem Ostravy, připomínajícím historii a tradice tohoto průmyslového regionu. Místní obyvatelé mají k haldě silný vztah a vnímají ji jako součást své identity. Stala se důležitým rekreačním a kulturním prostorem. Lidé sem chodí na procházky, jezdí na kole, běhají či pořádají pikniky. Přicházejí si sem odpočinout a obdivovat panoramatický výhled na město. Mnohdy se na haldě konají také různé kulturní akce, koncerty a festivaly. Halda se stala také inspirací pro mnoho umělců, kteří se snaží zachytit jedinečnost tohoto místa ve svých dílech.

Ostrava se v posledních letech snaží proměnit svůj průmyslový charakter a najít rovnováhu mezi historií a budoucností. Halda Ema se stala symbolem tohoto procesu, připomínajícím výzvy, které město překonalo, a zároveň slibujícím nové možnosti a potenciál.

Zdroje: www.ostravainfo.cz, mamesvetovykraj.cz, www.patriotmagazin.cz