Záhadný jev, který si získal pozornost vědců z Indického vědeckého institutu v Bengalúru, má nyní věrohodné vysvětlení. Podle výzkumu, který provedli, hrají klíčovou roli výtrysky magmatu z hlubin planety, podobně jako je tomu u sopky, které ovlivňují gravitační sílu v dané oblasti.

Jak historie Země ovlivňuje její současnost

Zdroj: Youtube

Vědecký tým využil pokročilé superpočítače k simulaci situace v historii Země, konkrétně před 140 miliony lety, kdy tento region byl součástí již neexistujícího oceánu. Je důležité si uvědomit, že Země není dokonalou koulí, jak by se mohlo zdát na první pohled. Je to spíše hrudkovité těleso podobné bramborám, s nehomogenní hustotou a vlastnostmi, které ovlivňují gravitační pole planety a tvar oceánů.

Gravitační díra je nejnižším bodem geoidu a zahrnuje oblast od jižního cípu Indie až po plochu o rozloze 1,2 milionu čtverečních mil (3 miliony čtverečních kilometrů). Přestože je to místo předmětem mnohaletého výzkumu, její původ zůstává obestřen tajemstvím.

Pohyb kontinentů a vznik gravitační anomálie

Počítačové simulace naznačily, že klíčovým faktorem vzniku gravitační díry byla přítomnost magmatických plumů, které vznikly při zániku dávného oceánu, kdy se pevnina Indie posunula a srazila s Asií. Tato srážka vedla k tomu, že magmatem nasycená oceánská deska se dostala do nitra pláště, což způsobilo vznik těchto plumů, jež přivedly materiál s nízkou hustotou blíže k zemskému povrchu.

Geologové se domnívají, že toto geoidální dno vzniklo před zhruba 20 miliony lety. Otázka, zda se někdy posune nebo zmizí, závisí na budoucím pohybu hmotnostních anomálií na Zemi. Může vydržet několik stovek milionů let nebo pod vlivem pohybu zemských desek může zmizet.

Význam simulací a další výzkum

Výzkum týmu z Indického vědeckého institutu a jejich počítačové simulace přinesly nový vhled do této fascinující geologické záhady. Přestože simulace nemohou zahrnout všechny faktory a jsou založeny na dostupných informacích o minulosti Země, studie je důležitým krokem k pochopení původu fgravitační díry v Indickém oceánu.

Závěry studie nabízejí nové směry pro další výzkum a mohou nám pomoci lépe porozumět tajemným silám a procesům, které ovlivňují tvary naší planety. Gravitační díra v Indickém oceánu je jen jedním z mnoha fascinujících příkladů, které nám připomínají, jak komplexní a rozmanitá je naše Země. Podobné záhady nás stále inspirují k dalšímu zkoumání a odhalování tajemství naší planety.

Zdroje: denik.cz, edition.cnn.com, dailymail.co.uk