Proč? Slyšte dobře. Voda v Kačerově tu teče do kopce, auta do kopce po vyřazení rychlosti sama couvají, míč se taky kutálí obráceně. Nikdo neví, zda za záhadnou stojí neznámá síla, trik, duchové či paranormální jevy.

Nerovná rovina

Pokud si zadáte Kačerov do googlu, odkáže vás to hned na několik linků, mezi nimiž nechybí ani důkazní film na YouTube, ukazující, jak auto jede z kopce, a přece do kopce. Zdá se, jako by na jednom místě kopce byla síla, popírající fyzikální zákony. A to není všechno – na dvou úsecích silnice dokonce nefungují ani měřicí přístroje, jako je vodní či hadicová váha. Což je rovněž způsobeno nedefinovatelným sklonem, protože kapalinu to táhne přesně naopak.

Ona záhadná silnice „zkopce-dokopce“ byla terčem výzkumů mnoha badatelů. Ti nakonec dospěli přece jen k závěru; podle nich jiná, než magnetická síla přitahuje různé věci a předměty, které nereagují na magnet, k vrcholu kopce. Možností je, že se v tomto úseku nachází gravitační pole podobné zemské gravitaci.

Malebná horská víska s množstvím záhad

Kačerov najdeme v historických pramenech již v roce 1571 a jedná se o malou vesničku na konci světa. Katastrálně Kačerov spadá pod obec Zdobnice. Horská vesnice pravděpodobně vznikla v souvislosti s přemístěním sklárny z nedaleké Kunčiny Vsi, jelikož o huti, jež se zde koncem 16. století nacházela, svědčí zápis v solnické městské knize. Není však známo, kdy zanikla. Dnes tvoří vesnici pár chalup a veřejnost o ní slyšela nejspíše v souvislosti s aktuální snahou místních zachránit památkově chráněný kostel sv. Kateřiny.

Pozdně barokní kostek vznikl na místě původní renesanční kaple, která ovšem v roce 1794 vyhořela. Celkově je tedy celá vesnice jako z pohádky, jen se ještě neví, zda záhada garantuje šťastný, nebo naopak smutný konec. Kačerov patří mezi nejlépe dochované vesnické celky roubené architektury v Orlických horách. Ale proto sem nejezdí záhadologové a vědci, takže zpět ke kopci.

Kromě toho, že se zdá, že zde auta couvají z kopce, se tu i objevuje příznak tajemného muže s kápí. Jeho malá shrbená postava v tmavě hnědém lněném plášti s kapucí do špičky zaraženou skoro do půlky obličeje vypadá, jako by se chtěla vrhat autům pod kola. Různí lidé zde vidí různé přízraky a záhadná zjevení. Jsou i toto optické klamy?

Jen kousek od Kačerova, směrem do vedlejší obce Prorubky, je inkriminovaný kopec, kde auta jedou pozpátku, voda teče do kopce a běžci udávají, že při běhu z kopce se tu nadřou mnohem víc než do kopce. To ovšem optickému klamu neodpovídá, jelikož je zmateno celé lidské tělo.

Mozek, oko, nebo ucho?

Další záhadou, která se zde tedy objevuje, je efekt mozkového vjemu. Silnice se před pozorovatelem zvyšuje a pak zase snižuje, až se nakonec ustálí. Mozek dostává rozdílné informace od dvou čidel zároveň, takže se jedná o subjektivní dojem ovlivněný středním uchem a oční informací. Střední ucho podává zkreslenou informaci, protože je vyhodnocená na základě tekutiny v labyrintu středního ucha. Zrovna tak se chová i vodováha. Druhá informace, která přichází do mozku, je zraková. Pokud se pozorovatel dívá z kopce či do kopce na asfaltové cestě, vidí, že silnice před ním není úhlově v klidu - snižuje se a zvyšuje. Mozek totiž dostává dvě různé informace. Zrak říká, že silnice je do kopce, ucho zase zaznamenává opak. A mozek si nakonec musí vybrat.

Záhadologové jsou na začátku

„Anomálie v obci Kačerov se dějí u kóty 643!,“ upozorňuje pro novinky.cz pan Zdeněk Marek st. z UFO klubu Záblesk, jež se problematikou tajemného kopce zabývá. Členové klubu se do Kačerova opakovaně vydávali, a všechny zmíněné anomálie se jim potvrdily, dokonce ani měřicí přístroje nefungovaly tak, jak by měly. Nabízela se vysvětlení jako energie nebo gravitace.

„Říkal jsem, že nemůže jít o magnetickou anomálii, když to táhne do kopce umělou hmotu…,“ dodává pan Marek, který si nakonec doma vyrobil speciální přístroj, který nazval quadrantický rovinoměr. Tenhle optický přístroj dokáže udělat astronomickou rovinu, tedy seřídit rovinu podle slunce. Měření v Kačerově pomocí tohoto přístroje ukázalo, že úsek silnice je velmi nerovný a v některých místech jsou značné propadliny, jež způsobují představu, že je povrch vozovky do kopce nebo z kopce. V místě propadliny vozovka klesá a s odstupem vzdálenosti stoupá opět k normálu. Takže ve skutečnosti se pohybuje povrch vozovky v úrovni k tečně zemského středu v rovině. Rovina je velice relativní v závislosti na povrchu okolí.

Druhý přístroj, který spolek a pan Marek použili na vysvětlení záhady, je měřič gravitační síly MGS 100 s čidlem dlouhým sto centimetrů, který je založený na hadicové vodováze. Deska položená na stojanu se rovinoměrem všemi směry seřídí do absolutní roviny. Na ni se položí čidlo s kapilárou, kam se nalévá zabarvená voda. Právě voda pak prozradí, kam jde gravitační síla. A právě gravitační pole je v Kačerově velmi nestabilní, od 0,2 do 0,45 pondu. To by znamenalo, že v místě existuje elektromagnetické vlnění, které je podobné gravitaci.

Ale záhada stále není vyřešena.

Zdroje: www.novinky.cz, www.youtube.com