Neandertálský skvost

Gorhamova jeskyně je perla Gibraltarského pobřeží a tvoří součást světového dědictví UNESCO. Její historický význam spočívá v tom, že poskytuje vzácný pohled na poslední známé útočiště neandertálců v Evropě. Od okamžiku, kdy byla jeskyně poprvé objevena a vykopávána v roce 1997, byly zdejší zákoutí pečlivě zkoumány, což umožnilo odhalit stopy po životě a kultuře prehistorických lidí.

Objev v hlubinách jeskyně

Teprve v roce 2021 se archeologům podařilo v nitru jeskyně odhalit další skrytý poklad – novou komoru. Tato 13 metrů dlouhá komnata byla uzavřena sedimenty po dobu desetitisíciletí. Uvnitř komory se ukrývaly důležité stopy života neandertálců. Vědci v ní nalezly nejenom kosti rysů, hyen a bělohlavých supů, ale to nejzajímavější je čekalo na stěnách.

Kosti a škrábance

Archeologové objevili na stěnách komnaty škrábance, které pravděpodobně vytvořila pravěká šelma. To znamená, že část jeskyně pravděpodobně sloužila neandrtálcům jako útočiště či lovecké stanoviště. Nicméně nejpůsobivějším objevem byla ulita surmovky, což je jedlý druh mořského plže. Tento objev vzbudil mezi vědci otázku, jak se mohl mořský šnek ocitnout tak daleko od moře až v samém nitru jeskyně. To mohlo znamenat jediné. Někdo lasturu surmovky do jeskyně donesl už před 40 000 lety. A těmi lidmi mohli být pouze neandrtálci.

Naši dávní příbuzní

Neandertálci, známí jako Homo neanderthalensis, byli naší prehistorickou sesterskou větví, kteří žili na Eurasii před více než 400 000 lety. Ačkoli vyhynuli před přibližně 40 000 lety, jejich genetické stopy přežívají v nás, moderních lidech. Neandertálskou DNA lze najít v každé populaci v různých procentech, což podporuje teorii, že došlo k mísení mezi těmito dvěma lidskými druhy.

Přepisování historie

Dlouho byli neandertálci vykreslováni jako primitivní a hrubí tvorové, ale nové objevy přivedly vědce k odlišnému pohledu. Stále více důkazů ukazuje, že tito předci měli vývojově vyspělé kognitivní schopnosti a kulturu. Vytvářeli umělecká díla, pohřbívali mrtvé, zdobili se šperky, a dokonce projevili znalosti v oblasti léčiv.

Vzrušující vyhlídky do minulosti

Objevená komora v Gorhamova jeskyně přináší vzrušení a naději na další poznatky o životě neandertálců. "Toto jsou vzrušující nálezy, které přidávají nový pohled do naší bohaté historie. Jsem obeznámen s každým koutem jeskyně Vanguard, a často jsem se ptal, co by mohlo být ukryto pod vrstvami písku. Teď máme poprvé šanci tam nahlédnout," prohlásil Dr. John Cortes, gibraltarský ministr životního prostředí, udržitelnosti, klimatických změn a vzdělávání.

Nyní se otevírá nová kapitola, díky níž můžeme porozumět našim vzdáleným předkům. Tajemná komora v Gorhamově jeskyni nám umožňuje nahlédnout do minulosti a lépe porozumět tomu, jak neandertálci žili, mysleli a tvořili.

Zdroje: theguardian.com, edition.cnn.com, livescience.com