Polykač lodí Goodwin Sands

Necelých 10 km od pobřeží města Deal ve východním Kentu v Anglii dovádějí tulení mláďata v písku, odhalujícím se při odlivu. Pod vodní hladinou se nachází bohatý ekosystém modrých mušlí, písečných úhořů a krabů.

Právě tato desetikilometrová oblast je často nazývaná polykačem lodí. Její písky poskytují domov nejrůznějším mořským živočichům, pomáhají chránit pobřeží před erozí a jsou pohřebištěm tisíců plavidel.

Písky, které se při přílivu skrývají těsně pod hladinou, jsou jedním z nejnebezpečnějších míst v oblasti Lamanšského průlivu. Během bouří mohou být dokonce smrtící.

Koncem listopadu 1703 zde zemřelo více jak 1000 námořníků. Důvodem jejich skonu byl mohutný cyklon, známý jako Velká bouře, který oblast jižní Británie postihl a znamenal nejhorší přírodní katastrofu v historii země.

Té noci se ztratilo velké množství lodí. Mezi nimi i loď HMS Stirling Castle, kterou v roce 1979 objevili místní potápěči. HMS Stirling Castle je od roku 1980 podle zákona o ochraně vraků z roku 1973 chráněným vrakem. Přístup k ní je omezený. Důvodem je především strach z vandalismu a záchranným operacím.

Tím však prokletí oblasti Goodwin Sands neskončilo. Zhruba o sto let později, 24. ledna 1809, se v této oblasti potopila loď Východoindické společnosti Admirál Gardner, která směřovala do Madrásu.

Pohřebiště tisíců vraků

Když loď míjela pobřeží Kentu, strhla se prudká vichřice. Ještě téže noci najela na mělčinu v Goodwin Sands spolu s dalšími dvěma východoindickými loděmi. Snahy o záchranu lodi byly marné, i když jako zázrakem přišel o život pouze jeden člověk.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Tyto lodě jsou však jen několika z více než 3500 vraků, které se pod písky Goodwin Sands nacházejí.

Goodwinské písky jsou uzavřeným systémem tvořícím jeden celek. Ten se pohybuje v kruhovitém směru, a jen málo materiálu se přesouvá dovnitř nebo ven. Je proto třeba celou oblast chránit, aby nedošlo k poškození vraků, které se na jejím dně nacházejí. "Jakékoliv zásahy by mohly vést k obnažení a poškození daného místa," uvedl Stephen Eades z neziskové organizace Marinet, která se zabývá ochranou mořského prostředí.

Goodwinské písky slouží mimo jiné jako hnízdiště místní populace tuleňů a jako místo tření sleďů a dalších ryb.

Související články

www.express.co.uk, www.theguardian.com, www.dovermarineservices.com