Před více než 140 000 lety existovala na světě žena, která dala vzniknout řetězci mateřské linie, který spojuje nás všechny. Tato pramatka v genetických záznamech nese jméno Mitochondriální Eva. Ačkoliv nebyla jedinou ženou své doby, měla dceru, a ta zase dceru, a tak dále – až se mateřská linie dotáhla až k nám. Toto zjištění je dílem výzkumu mitochondriální DNA, která se přenáší pouze z matky na dceru.

Sedm dcer Eviných

Britský genetik Bryan Sykes označuje sedm mateřských linií za "sedm dcer Eviných". Tyto linie se vyvinuly z Mitochondriální Evy a dnes se spojují s dnešními Evropany. Nejvýznamnější je haploskupina H, známá též jako "Helena", která se objevila před 20 tisíci lety v jižní Francii a Španělsku, aby se poté rozšířila po celém kontinentu. Ostatní haploskupiny, jako Jasmína, Kateřina, Velda a další, mají své kořeny a stopy v různých částech Evropy.

Evropany nejvíce ovlivnila Helena

V současné době jsou známy různé haploskupiny, do kterých se dělí mateřská linie. Evropané mají nejvíce společného s haploskupinou H, tedy Helenou, která tvoří až 30 až 40 % mateřských linií. Další haploskupiny, jako U, X, T, K, J a V, jsou zastoupeny ve zbylých procentech a mají své specifické regionální vazby. Každá z těchto haploskupin má svou vlastní historii a migrační cestu.

Podle genetiků je nositeli haploskupiny H asi polovina všech Evropanů. Do této skupiny patřila mimo jiné i Marie Antoinetta a všichni jej předci v mateřské linii až po Bertu z Putelendorfu, která zemřela rooku 1190. K dalším významným nositelům haploskupiny H patřila i císařovna Alexandra Fjodorovna, žena posledního ruského cara Mikuláše II., a všechny její děti. Zařazení do této skupiny bylo provedeno na základě genetických testů při identifikaci jejích ostatků. Tato haploskupina je dále běžná v Severní Africe a na Blízkém Východě.

Identita skrze genetické kořeny

Tato genetická výzkumná cesta nás zároveň provádí historií Evropy. Přes haploskupiny můžeme odhalit migrační trasy a cesty našich předků, což přináší nový pohled na formování našeho kontinentu. Zároveň se můžeme cítit propojeni s dávnými časy a lidmi, kteří předávali život z generace na generaci.

Mitochondriální linie sedmi dcer Eviných představuje fascinující okno do naší minulosti. Genetické analýzy nám ukazují, že Evropané mají svůj původ v těchto dávných mateřských liniích, které se rozvíjely a putovaly po kontinentu. Díky této vědecké cestě můžeme objevit spojení mezi námi a pramatkou Evou, která stála na počátku lidského dobrodružství na Zemi.

Zdroje: genomia.cz, cs.wikipedia.org, sites.nd.edu