Před více než 140 000 lety existovala na světě žena, která dala vzniknout řetězci mateřské linie, který spojuje nás všechny. Tato pramatka v genetických záznamech nese jméno Mitochondriální Eva. Ačkoliv nebyla jedinou ženou své doby, měla dceru, a ta zase dceru, a tak dále – až se mateřská linie dotáhla až k nám. Toto zjištění je dílem výzkumu mitochondriální DNA, která se přenáší pouze z matky na dceru.

Sedm dcer Eviných

Britský genetik Bryan Sykes označuje sedm mateřských linií za "sedm dcer Eviných". Tyto linie se vyvinuly z Mitochondriální Evy a dnes se spojují s dnešními Evropany. Nejvýznamnější je haploskupina H, známá též jako "Helena", která se objevila před 20 tisíci lety v jižní Francii a Španělsku, aby se poté rozšířila po celém kontinentu. Ostatní haploskupiny, jako Jasmína, Kateřina, Velda a další, mají své kořeny a stopy v různých částech Evropy.

Evropany nejvíce ovlivnila Helena

V současné době jsou známy různé haploskupiny, do kterých se dělí mateřská linie. Evropané mají nejvíce společného s haploskupinou H, tedy Helenou, která tvoří až 30 až 40 % mateřských linií. Další haploskupiny, jako U, X, T, K, J a V, jsou zastoupeny ve zbylých procentech a mají své specifické regionální vazby. Každá z těchto haploskupin má svou vlastní historii a migrační cestu.

Podle genetiků je nositeli haploskupiny H asi polovina všech Evropanů. Do této skupiny patřila mimo jiné i Marie Antoinetta a všichni jej předci v mateřské linii až po Bertu z Putelendorfu, která zemřela rooku 1190. K dalším významným nositelům haploskupiny H patřila i císařovna Alexandra Fjodorovna, žena posledního ruského cara Mikuláše II., a všechny její děti. Zařazení do této skupiny bylo provedeno na základě genetických testů při identifikaci jejích ostatků. Tato haploskupina je dále běžná v Severní Africe a na Blízkém Východě.

Čtěte také

Model neandrtálského člověka

Čtěte také

Proč jsou někteří Evropané tlustí: Sklony k obezitě zdědili po neandertálcích

Identita skrze genetické kořeny

Tato genetická výzkumná cesta nás zároveň provádí historií Evropy. Přes haploskupiny můžeme odhalit migrační trasy a cesty našich předků, což přináší nový pohled na formování našeho kontinentu. Zároveň se můžeme cítit propojeni s dávnými časy a lidmi, kteří předávali život z generace na generaci.

Čtěte také

Češi jsou výsledkem mísení různých etnických skupin

Čtěte také

Myslíte si, že Češi jsou Slované? Pletete se! Testy DNA říkají něco úplně jiného

Mitochondriální linie sedmi dcer Eviných představuje fascinující okno do naší minulosti. Genetické analýzy nám ukazují, že Evropané mají svůj původ v těchto dávných mateřských liniích, které se rozvíjely a putovaly po kontinentu. Díky této vědecké cestě můžeme objevit spojení mezi námi a pramatkou Evou, která stála na počátku lidského dobrodružství na Zemi.

Zdroje: genomia.czcs.wikipedia.orgsites.nd.edu