Vzpoura v růžovém

Gang Gulabi, který se zrodil v severoindickém státě Uttarpradéš, odkrývá kapitolu, v níž se vytrvalost mění ve vzpouru. Ženy zahalené do křiklavě růžových sárí, která signalizují ženskost i odpor, se rozhodly usilovně prosazovat spravedlnost tam, kde podle jejich názoru běžný právní systém selhává.

Zdroj: Youtube

Veřejná zahanbení a bambusové hole

Jejich přístup vysvětluje zakladatelka skupiny Sampat Pal Devi – nezletilým provinilcům se při nevhodném chování vůči ženám důrazně vysvětlí, co mají dělat. Dospělí, kteří odmítají změnit své chování, jsou vystaveni veřejnému zahanbení. A když ani to nepomůže, ženy z gangu Gulabi vezmou do ruky bambusové hole a potrestají provinilce jak se sluší a patří.

Zakořeněné problémy v Uttarpradéši

Průkopnická skupina žen, kterých zpočátku bylo méně než 30, se odvážila postavit zakořeněné mužské nadvládě. V Uttarpradéši historicky panovala celá řada opatření, která systematicky podkopávala práva žen. To vedlo k rozšířeným problémům, jako je negramotnost, nucená dětská práce a mrzačení žen. Mnoho žen v regionu se raději rozhodlo pro sebevraždu, než aby snášely takové špatné zacházení.

Z 30 žen k 400 000 aktivistkám

Paprsek naděje se však objevil v roce 2005, kdy indický parlament přijal zákon o domácím násilí, který klasifikuje ekonomické, fyzické, verbální, sexuální a emocionální zneužívání jako trestný čin. Gang Gulabi posílený úspěchem se do konce roku 2022 rozrostl na 400 000 aktivistek, a pokračoval ve svém boji tím, že se ujal mladší generace žen. Jeho členky se začaly zasazovat o státní odškodnění pro ženy, které přišly o úrodu, o důchody pro vdovy zbavené manželské podpory, o podporu vzdělávání dívek a o zřizování škol.

Gang Gulabi se stále řídí kodexem, který pečlivě dodržuje – pokud se žena, která byla zneužita, obrátí o pomoc na policii a nedojde k žádnému řešení, gang se postaví agresorovi.

Sympatie a kritika

Roky neúnavné činnosti ve prospěch práv žen v jejich regionu získaly skupině podporu i mnoha sympatizujících mužů. Dokonce i policie uznává, že jejich práce přispěla k vyřešení většího počtu rodinných problémů. Někteří kritici však považují jejich mstivou spravedlnost za odklon od učení Mahátmy Gándhího. Přesto nelze popřít odstrašující účinek veřejných trestů na mužskou agresivitu.

Význam ikonického oblečení

Sampat Pal Déví, zakladatelka gangu Gulabi, která nyní pracuje v zákulisí, byla sama delší dobu obětí domácího násilí. Teprve náhodné setkání, kdy byla svědkem toho, jak muž na veřejnosti brutálně bije svou ženu, ji vyburcovalo k akci, při níž se postavila zavedeným pořádkům.

V rozhovoru pro deník El País Sampat Pal Devi vyjádřila význam jejich charakteristického růžového oblečení: "Růžová barva, kterou nosíme, znamená revoluci. Bojujeme proti převládající nadvládě mužů, proti otcům, kteří upírají svým dcerám vzdělání a nutí je do předčasných sňatků. Stojíme na straně týraných žen a pomáháme jim."

Zdroje: en.wikipedia.org, gulabigang.in, flowee.cz