Neznámý architektonický poklad

Galilejské jezero ukrývá monumentální stavbu ve tvaru kužele z čedičových kamenů s průměrem 70 metrů, výškou 10 metrů a hmotností 60 000 tun. Svými rozměry překonává dokonce i slavný Stonehenge. A zatímco Stonehenge je celosvětově známý, tento podmořský architektonický poklad zůstal po dlouhá staletí skryt.

První kroky k odhalení tajemné struktury podnikl geofyzik Šmuel Marco z univerzity v Tel Avivu. Během sonarového průzkumu jezera v roce 2003 narazil na neobvyklý výčnělek, jenž na dně jezera jednoduše neměl co dělat. Konzultace s archeology odhalily, že objev by mohl být pozůstatkem z doby bronzové.

Hádanka doby bronzové

I přes rozsáhlé výzkumy zůstává stáří této monumentální konstrukce nejasné, odhady se pohybují v rozmezí od 2 000 až po 12 000 let. Pokud jde o její původní účel, odborníci mají rozdílné teorie. Některé hypotézy naznačují, že konstrukce byla navržena jako rybí školka. Jiné teorie zase předpokládají, že byla postavena na pevninském terénu a mohla být spojena s nějakým rituálním či náboženským významem. Později se díky vzestupu hladiny Galilejského jezera ocitla pod vodou.

Důležitost podvodní archeologie

Dani Nadel, archeolog z Haifské univerzity, který byl partnerem projektu, zdůrazňuje, že i přes obtíže spojené s výzkumem pod vodou má tento objev ohromný potenciál. "Nad pevninou je mnoho organických zbytků rozkládáno červy a dalšími tvory, kteří potřebují kyslík. Pod vodou kyslík nemáte, takže proces rozkladu probíhá v mnohem menším měřítku," říká Nadel. Tím pádem by se mohlo zachovat mnohem více informací o této starobylé stavbě.

Čtěte také

Rondel Praha-Vinoř

Čtěte také

Rondel u Kolína: Záhadná kruhová stavba je o 1500 let starší než Stonehenge

Výzva pro budoucí výzkum

Historický význam stavby je nepopiratelný. "Vidíme společnost, která byla schopna zorganizovat výstavbu tak velkého objektu. Je jedinečné tyto kameny dopravit a jedinečné je uspořádat. Je třeba plánovat a mobilizovat lidi, protože jsou příliš těžké na to, aby je unesl jeden člověk," vysvětluje Marco.

Čtěte také

Skleněná deska váží více než osm tun

Čtěte také

Pod hřbitovem Bét Še'arím dělníci objevili obrovský skleněný kvádr ze 4. století

Objevem se stává Galilejské jezero ještě více fascinujícím místem pro archeology a vědce, kteří doufají, že se jim podaří odhalit více tajemství tohoto tajemného místa. Ačkoli zatím nemáme definitivní odpovědi na otázky ohledně účelu a významu monumentální stavby, jisté je, že nám poskytuje vzrušující pohled do minulosti a záhadných událostí, které se zde odehrály před tisíci lety.

Zdroje: edition.cnn.comancient-origins.netscotsman.com