Pozůstatky, patřící králi Sanachtovi, jsou zřejmě nejstarším případem gigantismu, který se vědcům podařilo objevit.

Vědci zkoumají mumii obřího faraona

Faraon Sanacht vládl Egyptu během třetí dynastie. Jeho kosterní pozůstatky objevené v roce 1901 v hrobce poblíž egyptského města Bejt Challaf, ležícího asi 70 km severozápadně od Luxoru, byly důkladně zkoumány.

Už sám nález byl jiný než ostatní. Na první pohled bylo patrné, že nalezené ostatky patřily velmi vysokému muži. Ten měřil přibližně 187 cm. Tedy o čtvrtinu více, než byla průměrná výška tehdejších Egypťanů.

Francesco M. Galassi a jeho kolegové z Curyšské univerzity se domnívají, že Sanachtova neobvyklá výška byla důsledkem gigantismu. Hormonálního onemocnění, které vede k abnormálnímu nadměrnému růstu.

Pokud je tato diagnóza skutečně správná, jsou nalezené kosterní pozůstatky pravděpodobně prvním případem tohoto onemocnění vůbec. U jiných dříve narozených skeletů byla diagnostikována akromegalie, a přestože akromegalie i gigantismus mají podobnou příčinu, akromegalie se vyskytuje v dospělosti a gigantismus v dětství.

Konečně našli vysvětlení podivného jevu

Tým vědců zkoumal a zároveň porovnával Sanachtovy ostatky s dalšími údaji z antropologických databází. Jejich průměrná výška pak byla porovnána s výškou ostatních staroegyptských lidí, aby se zjistilo, o kolik byl vyšší.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Zatímco členové královské rodiny byli obecně vyšší než obyčejní lidé, král Sanacht byl "vysoký až moc". "Ze všech známých královských mumií žádný jiný král nebo královna nesplňuje požadavek gigantismu," napsal tým.

Při analýze kostry uvedli, že "pouze jeho dlouhé kosti vykazují známky bujného růstu (gigantismu)", a dodali, že rozměry jeho obličeje nejsou zvětšeny ve stejné míře. Údajný Sanacht pravděpodobně trpěl gigantismem, skutečně se jedná o nejstarší známý paleopatologický případ na světě.

Zdroje:

www.livescience.com

www.iflscience.com

www.ancient-origins.net