Eskymáky známe hlavě z fotografií, na kterých stojí do kožešiny oděný člověk u svého iglú. Je to značně zjednodušený pohled na život této skupiny lidí, ale pro jistou ilustraci ještě donedávna stačila. Dnes je životní úroveň Inuitů již přece jen jinde – bydlí v domech, které staví ve skupinách jako vesnice, nesvítí olejovou lampou, ale elektřinou a vybavení jejich domácností rozhodně není tak primitivní, jako v generacích jejich předků. Ani tak bychom s nimi patrně neměnili, protože životní úroveň je na naše poměry opravdu velmi nízká.

Poslušnost je základ

I přes vývoj, kterému se nevyhne ani eskymácká kultura, jsou stále zvyky, které většina rodin dodržuje. Mezi takové patří i tradice, spojené s počátkem společného života dvou mladých lidí. Tady se kultura oblasti nepolevujících mrazů od té naší velmi liší a jen málo evropských párů by bylo ochotno takový proces podstoupit. Ještě nedávno bylo například zcela běžné, že rodiče sjednávali sňatky svých dětí krátce po jejich narození. Mladí lidé pak neměli na výběr a odporovat se nevyplácelo. Poslušnost v rodině je základ. I když dnes je již častěji výběr partnera volnější, stále zůstává pravidlem, že se žena po sňatku musí ve všem podřídit svému muži, který má právo ve všem rozhodovat.

Eskymácká "svatba" trvá přibližně rok

Hovoříme-li o sňatku, nemůžeme si představovat svatbu tak, jak ji známe z naší kultury. Eskymácká “svatba” je dlouhodobý proces většinou bez zvláštních ceremoniálů, což pravděpodobně vychází ze skutečnosti, že je partnerství nové generace vyjasněno dlouho před začátkem jejich společného života. I když eskymáčtí rodiče, lépe řečeno otcové, jednají za svoje děti, určitě jim není lhostejné, jak budou žít. Proto je také nevypouští do světa bez patřičné průpravy. Dívky tady začínají žít partnerským životem kolem šestnáctého roku, ale neodchází hned do nového domova. Naopak jejich ženich se musí podle tradice přibližně na rok přistěhovat do domu nevěstiných rodičů. V té době musí dokázat svému tchánovi, že je schopen se o jeho dceru náležitě postarat.

Zdroj: Youtube

Dobrý lovec je lepší než doktor

Co znamená u Eskymáků zajištění rodiny? Samozřejmě nejde o to, aby byl ženich úspěšným podnikatelem nebo lékařem. Důležité je, aby dokázal správně rozhodovat i za ženu a také obstarat potravu, tedy aby byl úspěšným lovcem. Pokud hlavu ženiny rodiny o svých kvalitách přesvědčí, mohou se mladí stěhovat – do domu rodičů ženicha, kde často také již zůstávají.

Jak bychom se na takové zvyky dívali v pozici mladých Eskymáků my? Posuzujeme-li jejich zvyky, jež se v současnosti pomalu vytrácení, našima očima, není jim co závidět. Jak se ale říká: Jiný kraj, jiný mrav. Eskymáci jistě sami vědí, jak nejlépe přežít v krutých podmínkách.

Zdroje: sfgate , everyculture, wikipedie