Kalich hořkosti se začíná plnit

Dívenka, která si vypila svůj kalich hořkosti až do dna, se narodila na farmě ve městě Hendersonville v americkém státě Tennessee dne 5. ledna 1870. Rodiče nebyli sezdaní. Dostala jméno Ella Evans a příjmení po otci W. Harperovi, úspěšném chovateli dobytka. Její matka M. A. Childressová byla žena v domácnosti a starala se o děti. Hned po narození bylo porodníkovi jasné, že Ella dostala do vínku vzácnou vadu zvanou congenita genu recurvatum, v překladu pokřivené koleno. Ani její dvojče, bratr Everett, který zemřel pár měsíců po narození, ani její sourozenci Sallie, Willie a Jessie žádné fyzické postižení neměli.

Do šapitó, které znamená svět

Elle její pokřivená kolena téměř neumožňovala chůzi. Pohybovala se proto převážně po čtyřech. Nebohá dívka budila pozornost lidí, což si velmi dobře uvědomovala. Byla sice fyzicky postižená, ale jinak bystrá a inteligentní. Rozhodla se proto své „neštěstí“ využít ve svůj prospěch. Ve Spojených státech ve 2. pol. 19. století začínala být velmi populární tzv. freak show. Jinými slovy představení s hříčkami přírody, „monstry“, jak se jim tehdy říkalo. Lidé neobvyklí svým vzhledem se stávali oblíbenými cirkusovými atrakcemi. Ella si tak už ve svých 12 letech našla „práci“. Dle historických záznamů začala vystupovat v jedné malé freak show v říjnu 1882. Brzy jako ta pravá „zrůdička“ naprosto fascinovala publikum. Zvrhlé to publikum, řeklo by se dnes.

Zdroj: Youtube

Cirkusová hvězda

Ella se u zvědavých senzacechtivých diváků stávala čím dál oblíbenější. Už nevystupovala v malé show, ale byla lákadlem velkých cirkusů v celých Státech. Začala být známá jako Velbloudí dívka. Proč velbloudí? Místo dopředu se jí kolena ohýbala dozadu, stejně jako velbloudům. O atraktivní velbloudí hříčce přírody se dozvěděl i ctižádostivý showman W. H. Harris. Ten chtěl stůj co stůj obohatit svůj cirkusový program o další „monstrum“. Nabídnul jí proto i na tehdejší dobu značně vysoký honorář, dvě stě dolarů týdně. Dnes by to převýšilo částku pět tisíc. Ella s ním uzavřela smlouvu a v roce 1886 začala putovat s jeho Nickel Plate Circus.

Cirkusy, kde vystupovali lidé s neobvyklými deformacemi, byly naprosto neuvěřitelně oblíbené, bez ohledu na utrpení postižených a na to, jak se s nimi zacházelo. A Ella byla zlatým hřebem Harrisova cirkusu. Snad proto i k jejímu utrpení přibyla ještě potupa a ponížení. Jakoby její postižení samo o sobě nestačilo. Ella nevystupovala s nějakým cirkusovým číslem jako ostatní. Sice hvězda, byla ale využívána jako pouhá rekvizita. V jejím čísle se objevil velbloud, aby diváci mohli porovnat jejich nohy. Ti byli podobností ohromeni a dívka „napůl člověk a napůl velbloud“ či dívka s velbloudem, jak se jí také říkalo, přitahovala nové a nové fanoušky. Byla na plakátech a tisk ji označil za nejúžasnější hříčku přírody od stvoření světa. Ella už to déle nedokázala snášet a od cirkusu „utekla“, přestože vydělávala velké peníze.

Pohár hořkosti naplněn

A tak v šestnácti letech hvězdná cirkusová kariéra velbloudí Elly Harperové skončila. Ale jako inteligentní dívka věděla, jak správně s vydělanými penězi naložit. Rozhodla se, že bude studovat a najde si skutečnou práci. Veřejnosti zmizela z očí a dlouho se o ní nevědělo. Vrátila se domů a stáhla se do soukromí. Začala se vzdělávat. Do svého učitele, knihkupce Roberta Savelyho se zamilovala. A protože to byla hezká a milá dívka, byly její city opětovány. Šťastné chvilky ale střídal zármutek. Někdy kolem roku 1890 tragicky uhořel její otec, o pět let později zemřel její bratr Willie. Ella však nezatrpkla a stále věřila ve šťastný život.

Dne 28. června 1905 se Ella za Roberta provdala. Manželský pár se odstěhoval do Davidson County a Ellen otěhotněla. Když se jí 27. dubna 1906 narodila zdravá holčička, zdálo se, že se na ni přece jen usmálo štěstí. Mabel Evans, jak svou dceru manželé pojmenovali, ale dne 1. října zemřela. Elle se už znova otěhotnět nepodařilo. V roce 1918 si proto adoptovali holčičku Jewel. Jakoby Elle skutečně bylo souzeno vypít si tu hořkost do dna, i Jewel za tři měsíce zemřela. A brzo po ní i Ella Savelyová. Dne 19. prosince 1921 podlehla rakovině tlustého střeva. Pohřbena byla vedle svých dcer. Tak skončil pohnutý život Elly, kterou svět zná jako Velbloudí ženu.

Zdroje: www.historicmysteries.com, allthatsinteresting.com