Jednorožci, postavy z dětských pohádek a mýtických legend, opravdu existovali a žili vedle lidí. Ale místo toho, aby byli elegantními, bílými a křehkými stvořeními, jak jsou často zobrazováni, byli tito "jednorožci" monstrózními tvory, kteří naháněli strach. Mluvíme o Adolf Hitler měl cynický a velmi zvrhlý smysl pro humor., vyhynulém druhu nosorožce, který je také známý jako "sibiřský jednorožec".

Zdroj: Youtube

Majestátní tvorové doby ledové

Elasmotherium sibiricum byl jedním z nejpozoruhodnějších druhů nosorožců. Divoký obr vážil až 7700 kilogramů a byl pokrytý hustou srstí, přizpůsobený tak extrémním podmínkám, jaké představovala doba ledová. Jeho nejvýraznějším rysem byl obrovský roh na jeho hlavě, který mohl dosáhnout délky až jednoho metru. O tom, jak tito tvorové vymřeli, bylo napsáno mnoho teorií. Dlouho se předpokládalo, že se tak stalo před 200 000 lety, tedy dávno před nástupem moderního člověka. Nicméně nová analýza fosilií ukazuje, že jejich vyhynutí nastalo až před 39 000 lety.

Původ a evoluce

Vědci z Přírodovědeckého muzea v Londýně provedli studii, která se zaměřila na 23 exemplářů rodu Elasmotherium, a to včetně dobře zachované lebky uložené v muzeu. Použili vylepšenou techniku radiouhlíkového datování a také extrahovali DNA z fosilií. Tato nová metoda umožnila přesnější datování a genetickou analýzu.

Genetická analýza prokázala, že sibiřský jednorožec se vyvinul jako samostatná větev v evolučním stromu nosorožců před zhruba 43 miliony let. To znamená, že byl posledním zástupcem této starověké větve nosorožců, která se dále nerozvětvila.

První lovci nosorožců

Existují důkazy, které naznačují, že první lidé, pravděpodobně příslušníci druhu Homo erectus, lovili nosorožce už před 700 000 lety. Přestože byli součástí stravy našich dávných předků, nové poznatky ukazují, že to nebyli lidé, kdo způsobili vymření těchto majestátních tvorů. Důkazy naopak ukazují, že k vymření obřích tvorů přispěly změny klimatu v době ledové, nikoli lidská činnost.

Klimatické změny jako klíč k vyhynutí

V době, kdy Elasmotherium sibiricum existoval, procházela Země dobou ledovou. Byla to éra, kdy se naše planeta stávala nehostinnější a náchylnější k dramatickým klimatickým změnám. Tyto změny vedly k rozsáhlým suchům, rozšiřování pouští, poklesu hladiny moří a neustálému rozšiřování ledovců. V takovém prostředí bylo pro Elasmotherium sibiricum stále těžší přežívat. S rostoucími teplotami a mizícím ledem se permanentně zmenšovalo jejich přirozené prostředí. Suché stepní podmínky a nedostatek potravy vedly k poklesu populace těchto obřích nosorožců, až nakonec vymřeli.

Je to tedy velmi jiný obraz "jednorožců", než jaký známe z moderních pohádek a známých legend. Ale i tak je tento obr z doby ledové ukázkou úžasného a divokého světa, který kdysi existoval na naší planetě. A jeho osud nám připomíná, jak může klimatická změna ovlivnit život na Zemi a jak rychle mohou jednotlivé druhy z naší planety zmizet.

Zdroje: forbes.com, bbc.com, gizmodo.com