Město El Tajín, které existovalo mezi 800 př. n. l. a 1200 n. l., zůstává archeologickou enigmou. I přes mnohaletý výzkum nebylo dosud definitivně určeno, kdo byli jeho zakladatelé. Existuje několik teorií – někteří badatelé se domnívají, že šlo o předky Toltéků, jiní tvrdí, že stavba byla spojena s mayskou kulturou, a někteří se domnívají, že město budoval národ Huasteců, jehož potomci stále žijí ve Veracruzu.

Zdroj: Youtube

Království na křižovatce obchodních tras

El Tajín nebylo jen obyčejné město – bylo hlavním městem mocného království, které ovládalo značnou část jihozápadního Mexika. Nacházelo se na křižovatce důležitých obchodních tras a bylo domovem mnoha národů. V době svého největšího rozkvětu v něm žilo přibližně 20 000 lidí, převážně na okolních kopcích.

Aztékové a legenda zchátralého města

Rozkvět El Tajínu náhle ukončil kolem roku 1300 vpád kočovného národa Chichimeců, který žil na území dnešního severního Mexika. Město bylo částečně zničeno a opuštěno. Podle historiků, bylo zchátralé město známé i Aztékům, kteří spojovali jeho ruiny s nadpřirozenými silami a říší mrtvých. Poté tato perla dávné historie byla na dlouhou dobu skryta.

Když se historie vynoří z hlubin džungle

El Tajín leží v polotropické vrchovině a bylo rychle pohlceno bujnou vegetací. Jeho existence zůstala tajemstvím až do roku 1785, kdy bylo objeveno vládním úředníkem, který hledal nelegální tabákové plantáže.

Objev vzbudil velkou senzaci, ale teprve ve 20. století začali archeologové systematicky prozkoumávat tajemnou lokalitu. Otevření oblasti těžby ropy umožnilo odborníkům a výzkumníkům proniknout do neprostupné džungle a odhalit pozůstatky ztraceného města. I když bylo prozkoumáno zhruba 50 % oblasti, byla lokalita prohlášena za národní archeologický park, který má za úkol chránit tuto cennou historickou památku.

Archeologické poklady El Tajínu

El Tajín je domovem řady fascinujících archeologických skvostů. Jednou z nejstarších částí tohoto města je Aroyo. Tato oblast zahrnuje náměstí, které je obklopeno stupňovitými pyramidami s chrámy na svých vrcholcích. V minulosti sloužilo náměstí jako tržiště a bylo zde umístěno mnoho soch.

Pyramida výklenků je jednou z nejvýznamnějších staveb v El Tajínu. Je pojmenována podle charakteristických výklenků na každé z jejích úrovní, jež představovaly brány do podsvětí. Sedmipatrová pyramida, vybudovaná z dlažebních kostek, se vyznačuje třemi šikmými stranami a jednou svislou stěnou, což odráží typický rys mezoamerické architektury. Je zajímavé, že mnozí věří, že pyramida byla původně pokryta červeným nátěrem a dominovala jí impozantní socha božstva.

Za pozornost stojí také Modrý chrám. Jméno dostal podle výrazného modrého pigmentu. Pyšní se mnoha architektonickými prvky, které nejsou příliš obvyklé pro dobu jeho vzniku.

Komplex Tajín Chico představuje další klíčovou část El Tajínu. Skládá se ze správních budov, vybudovaných rovněž z dlažebních kostek, které si dodnes zachovaly svou původní krásu.

Rituální míčová hra

Kromě těchto monumentálních staveb El Tajín nabízí také nejméně 17 míčových hřišť. Na hřištích se odehrávala rituální hra s hlubokým náboženským významem, jež pravděpodobně čerpala své kořeny z mayské kultury, kde hráči z poražených týmů byli často obětováni božstvům.

Zánik mocného království

Jednou z největších záhad spojených s El Tajín je otázka, proč tato kdysi mocná civilizace zmizela. I když existuje mnoho teorií, stále není možné poskytnout definitivní odpověď. Možná to bylo spojeno s útoky Chitimeců, následným opuštěním města a výpadky ve společnosti. Snad se v budoucnu podaří odhalit více informací a rozluštit toto tajemství.

El Tajín zůstává fascinujícím záhadným místem, které stále nabízí archeologům a badatelům mnoho otázek. Město ztracené v mexické džungli nám připomíná, jak málo stále víme o minulých civilizacích a jak důležitý je archeologický výzkum pro naše porozumění historii. Díky snahám o zachování a prozkoumání El Tajínu budeme možná jednou schopni osvětlit tuto tajemnou stránku lidské historie a objevit odpovědi na otázky, které nás trápí již desítky let.

Zdroje: en.wikipedia.org, atlasobscura.com, mexicodailypost.com