Už v roce 1526 pátral pokořitel aztécké říše Hernán Cortéz po Ciudad Blanca (Bílém městě), které mělo ukrývat obrovské poklady hluboko v džungli na pomezí dnešního Hondurasu a Nikaraguy. Tentokrát však vyšel velký conquistador naprázdno.

O necelých 20 let později se stejným směrem vypravil honduraský biskup Cristobol de Pedraza. I jeho domorodí průvodci ujišťovali, že uvnitř džungle je velké město, jehož vládci hodují ze zlatých mís.

Biskup o tom napsal bombastickou zprávu španělskému králi, ale nic nenašel. Tajemství spolehlivě střežil nejen hustý porost s vyskakujícími jedovatými hady, ale i bažiny v nitru oblasti s nepřátelským názvem Pobřeží moskytů.

Přesto se objevilo na přelomu 18. a 19. století několik pokusů nepropátranou oblast prozkoumat, našly se však jen nezajímavé stopy dávných časů. Obecně se soudilo, že tady byla periferie mayské civilizace a zde "končily všechny cesty".

Špión, který si odnesl tajemství do hrobu

Až v roce 1940 se z džungle vynořil americký dobrodruh a pozdější agent tajné služby Theodore Morde s tím, že objevil ztracené město opičího boha, které nazval podle gigantických soch, jež jej údajně zdobí. Prohlašoval také, že místní indiáni těmto opicím přinášejí lidské oběti.

Až příliš to připomínalo příběh o King Kongovi, poprvé zfilmovaný v roce 1933. Přivezl si však údajně řadu artefaktů a napsal dobrodružný cestopis. Zprávu o městě však zcela zastínily události počínající 2. světové války.

Sám Morde vstoupil do služeb OSS (předchůdkyně CIA) a byl vyznamenán Bronzovou hvězdou za blíže neurčenou akci v Ankaře. S koncem války začal pracovat znovu na vypravení vědecké expedice do města opičího boha.

Avšak v roce 1945, kdy mu bylo teprve 35 let, ho srazil a zabil automobil nedlouho před připravovaným vystoupením v Londýně, během kterého měl polohu bájné metropole odhalit. Objevily se fámy, že za tím byla americká vláda, která džungli mezitím propátrala a nález se rozhodla udržet v tajnosti.

V 70. a 80. letech minulého století na periferii Pobřeží moskytů působily dvě větší archeologické expedice, jejichž nálezy nebyly takové, aby vzbudily větší zájem. Situace se změnila až v posledních letech, kdy snímkování džungle naznačilo, že se zde ukrývá více, než by se do té doby zdálo zdát.

Nová civilizace vedle Mayů a Aztéků

Ke slovu se dostal průzkum s využitím moderních technologií, které potvrdily jasné stopy urbanizovaných oblastí s řadou pyramid dosahujících výšky kolem 20 až 30 metrů. Nejedná se však pouze o jedno město, ale hned o několik měst kultury, která podle odhadů vědců rozkvétala v polovině prvního tisíciletí po Kristu.

Výsledky dosavadního vzdušného průzkumu, který proběhl v roce 2012, byly zveřejněny nyní na setkání Americké geofyzikální unie v mexickém Cancunu. Archeolog Christopher Fisher z Coloradské státní univerzity tvrdí, že jde o jedinečné pozůstatky civilizace, která nebyla součástí Mayské kultury, natož aztécké.

Laserové bombardování džungle

Výzkum byl přitom zatím prováděn pouze na dálku. Kromě běžného leteckého snímkování tým "bombardoval" džungli z malého letadélka i laserovým pulsy, s jejichž pomocí vytvořil trojrozměrný model.

Podle Doublase Pestona, reportéra, který výzkum sleduje pro National Geographic bylo použito zařízení LiDAR za 1,5 milionu dolarů. To je schopné odhalit stavby i přes hustý příkrov džungle. A s pomocí pulsů, které rozliší polohu jednotlivých bodů struktury s přesností na 10 až 20 cm, získali vědci poměrně přesnou představu a mohli města předběžně porovnat s těmi, která po sobě zanechali Mayové a Aztékové.

Expedici zorganizoval podle listu Sunday Times losangeleský filmař Steve Elkins, který chce o odhalení ruin dávné civilizace natočit dokument. "Možná tam najdeme spoustu soch opičího boha, ale překvapilo by mě, kdyby tam byla nějaká ve velikosti King Konga," prohlásil Elkins.

Takové podrobnosti však může odhalit až podrobný průzkum na místě, který nejspíš zabere řadu let. Objevitelé však udržují topografii oblasti v tajnosti, aby omezili hrozbu, že tam vyrazí lovci pokladů. Věří, že najít polohu měst na 83 000 km2, není zas tak jednoduché.