Dynamitový strom

Hura chřestivá nebo dynamitový strom je považována za jednu z nejnebezpečnějších rostlin na světě. Rozhodně byste si tento strom nechtěli vypěstovat na své zahradě, jelikož není vhodný do žádné krajiny.

Důvod je prostý. Ačkoliv je dynamitový strom na první pohled zajímavý, jedná se o skutečně nebezpečnou rostlinu, která je schopná zabíjet.

Dynamitový strom dosahuje výšky až 40 metrů. Patří do čeledi ostrožkovitých a pokud na něj narazíte, rozhodně ho nepřehlédnete. Tento strom je poměrně unikátním tím, jak vypadá. Má šedou kůru, která je po celé ploše pokrytá kuželovitými ostny.

Dynamitový strom je také typický tím, že obsahuje samčí a samičí květy, které jsou od sebe na první pohled rozpoznatelné. Samičí květy po oplodnění vytvářejí tobolky obsahující explodující semena.

Plody dynamitového stromu vypadají jako malé dýně. Jakmile v nich však dojde k vysušení semenných tobolek, stanou se z nich doslova tikající časované bomby.

Může zranit i zabíjet

V tomto okamžiku, kdy jsou plody dynamitového stromu na vrcholu své zralosti, mění se v bomby, které jsou schopné za poměrně hlasitého třesku skutečně explodovat. To ale není tím největším nebezpečím.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Skutečnou pohromou a silou dynamitového stromu je, že právě během exploze vrhá svá tvrdá a zploštělá semena do otevřeného prostoru kolem sebe a to rychlostí velkou až 241 km za hodinu. Semena mohou letět do vzdálenosti až 20 metrů.

Jsou schopná zranit kohokoliv, kdo se v jejich dosahu právě nachází. Ať už se jedná o člověka nebo jen volně se pohybující zvíře, které se jim dostane do cesty.

To ale není konec nebezpečí, které nám od dynamitového stromu hrozí. Plody stromu jsou jedovaté. Při jejich požití hrozí zvracení, průjem a křeče.

Šťáva z tohoto stromu způsobuje tzv. červenou vyrážku, která výrazně a na dlouhou dobu dráždí kůži. Pokud se tato šťáva dostane do očí, může je oslepit. I proto byla v minulosti používaná k výrobě šipek s obsahem jedovatých ostnů.

Související články

Dynamitový strom pochází z tropických částí Jižní Ameriky a amazonského deštného pralesa. Vyskytovat se ale může také v Severní Americe a v některých oblastech Tanzanie.

Strom může růst pouze v bezmrazých oblastech. Ke svému růstu potřebuje vlhkou, písčitohlinitou půdu. Nejčastěji se vyskytuje na místech s plným dosahem slunečního záření.

www.britannica.com, unbelievable-facts.com, rare.us