Rýchorský nebo také Dvorský prales je pozoruhodný svými starobylými bukovými porosty, jež zaujímají celý prostor nejvyššího místa hřebene Rýchor. Mohlo by se zdát, že se zde sama příroda rozhodla vytvořit tak pitoreskní krajinu jen proto, aby připoutala pozornost každého z návštěvníků. Kdokoliv sem totiž vstoupí, musí si připadat jako v kulisách děsivé pohádky, plných fantazijních zákoutí. Neodmyslitelnou součástí tohoto pralesa, ale také zdejší naučné stezky Rýchory, jsou pokroucené kmeny stromů, pokryté mechem a lišejníky.

Naučná stezka odhaluje nádheru Krkonoš

Zmiňovaná naučná stezka začíná u Rýchorské boudy a na své šestikilometrové trase prochází nejcennějšími oblastmi parku. Cestou nabízí na deseti zastávkách panoramatické výhledy z Maxovky, přehlídku místní flóry a fauny v Slatině u Dvorského lesa a na křižovatce Kutná. Pro unavené poutníky nabízí osvěžení průzračně čistou pitnou vodu z Rýchorské studánky a dále pokračuje přes Dvorský les a pohraniční opevnění, aby se vydala horskou smrčinou ke Sněžným Domkům, kde se bílá pokrývka drží až do pozdního jara, a konečně se stočila k Rýchorské květnici, botanické rezervaci nabízející široký výhled na Krkonoše.

Historie na každém kroku

Aby bylo zajímavé putování touto oblastí ještě intenzivnějším zážitkem, doprovází turistu po celé cestě historie. Návštěvníkům připomene nejenom blízkost česko-polské hranice, symbolizovanou prvorepublikovými bunkry, jež si pomalu přivlastňuje sama příroda, ale také historické události, které zasáhly toto území v roce 1968. Při invazi vojsk Varšavské smlouvy zde bohužel byla umístěna sovětská spojovací jednotka, která po dobu jednoho roku bezmyšlenkovitě a bezohledně devastovala tento jedinečný přírodní poklad.

Prales formovala zvířata

Rýchorský prales, i když se zdá, že je zde od nepaměti, míval ve středověku docela jinou atmosféru. V době, kdy se tady teprve začaly objevovat první stromky jako základ budoucího přírodního skvostu, sloužila tato místa jako pastvina pro dobytek, který okusoval mladé výhonky a tak nevědomky formoval prapodivné, ale úchvatné tvary budoucích buků. Dnes, po staletích, vypadá již tento les jako strašidelná pohádková zahrada, plná stromů bizarních tvarů.

Zdroj: Youtube

Cesta do minulosti a návrat k přírodě

Dvorský les, nebo chceme-li také Rýchorský prales, je skutečným pokladem naší republiky, který si zaslouží být objeven odvážnými dobrodruhy, ale také náležitě chráněn před neukázněnými vetřelci. Je živým důkazem toho, jak příroda může být neuvěřitelně krásná a zároveň tajemná. Ať už jste milovníkem dobrodružství nebo prostě jen toužíte po unikátním zážitku, odvažte se vstoupit do českého pralesa a objevte jeho kouzlo sami. Ale opatrně, příroda je křehká…

Zdroje: krkonose,