Lovecký výjev, nebo kosmický záznam?

Archeologové poprvé narazili na záhadnou rytinu v roce 1969. Na první pohled to vypadalo jako obyčejná lovecká scéna s ozbrojenými muži pronásledujícími zvěř. Ale co vzbuzuje zvědavost, jsou dva jasně svítící objekty na obloze, které připomínají Slunce. Dvojice slunečních těles byla pro vědce prvním záhadným prvkem. Proč by na pravěké rytině byla dvě Slunce?

První myšlenkou bylo, že jde o umělecký způsob zobrazení něčeho neobvyklého, co přitáhlo pozornost dávných umělců. Astrofyzik Mayank Vahia však brzy odmítl tuto teorii s tím, že existují důkazy, které tuto interpretaci nepodporují. Měsíc v úplňku se neobjevuje tak blízko Slunci, takže nelze předpokládat, že by druhý objekt byl Měsíc.

Dvě Slunce na obloze

Vědci se tedy obrátili k myšlence, že by tyto objekty mohly být supernovami – mimořádně jasnými a vzácnými výbuchy hvězd. Jak je to možné? Astronomové dokáží sledovat supernovy díky rentgenovému záření, které tyto události vyzařují po svém výbuchu. Vahia a jeho tým se pustili do pátrání v historických záznamech o supernovách a hledali ty, které byly dostatečně jasné a explodovaly ve správném časovém období. A narazili na potenciálního kandidáta – supernovu HB9, hvězdu, která explodovala přibližně před 4600 lety.

Zdroj: Youtube

Další rozměr tajemství spočíval v samotném významu rytiny. Kamenná malba mohla být výjimečným záznamem oblohy, kterou dávní lidé pozorovali v jednu konkrétní noc. Namísto lovecké scény mohla být tato rytina mapou nebeského světa.

Důkaz v historických záznamech

Vědci se rozhodli přenést rytinu na mapu známých souhvězdí, která obklopují pozici supernovy HB9. A co objevili, bylo ohromující. Postavy na rytině mohou představovat nebeské hvězdokupy. Pohledem z Kašmíru by supernova explodovala poblíž souhvězdí Orionu, který se téměř dokonale shodoval s vyobrazeným výjevem. Další souhvězdí byla identifikována jako části rytiny, což naznačuje, že kamenná rytina mohla být dávným záznamem pozorování supernovy a mapou oblohy.

Naše starobylé spojení s vesmírem

Je toto spojení mezi rytinami a souhvězdími pouhou náhodou? Nebo nás dávný kamenný záznam učí, že naše spojení s vesmírem má starobylé kořeny a že naši předkové byli mnohem více spojeni s hvězdami, než jsme si mysleli?

Prastará kamenná rytina nám připomíná, že vesmír a jeho tajemství jsou součástí naší lidské historie a že touha po pochopení vesmírných jevů je nesmírně hluboká a starodávná. Možná nás to také přivádí k otázce: Jaké další tajemství můžeme ještě objevit v historických záznamech a v prastarých kamenných rytinách? Budoucnost nám to možná jednou odhalí.

Zdroje: dailymail.co.uk, theguardian.com, news.artnet.com