Celá oblast delty vznikla naplaveninami z Dunaje. Ty se tu usazovaly po staletí a utvořily tak území pevniny s mnoha ostrovy a předěly, které jsou protkány kánály, říčkami a jezery. Na rozmanitých vodních zakoutích tu hnízdí celé kolonie vzácného ptactva, mezi nimiž najdeme například lesklé ibisy, bílé pelikány a bělochvosté orly. Území mokřadů obývá přes 300 druhů ptáků a na 40 druhů ryb. Bohatá je ovšem i zdejší flora. V deltě se vyskytují lesy porostlé liánami a divoce rostoucími druhy orchidejí. Narazíme zde ovšem i na písečné duny, které poskytují domov želvám. Díky tomuto osídlení se oblast stává jedinečným ekosystémem. a je dále řazena k nejvzácnějším biosférickým rezervacím jako přírodní památka UNESCO.

BRÁNA DO DELTY

Bránou do delty je přístavní město Tulcea, odkud ústí tři hlavní ramena Dunaje (Sulina, Chilia a Sfantu Gheorghe). Kanály jsou dopravními spoji přes celou oblast. Denně na ně vyplouvá řada lodí do menších měst i do vzdáleného černomořského přístavu Sulina. V oblasti jsou roztroušeny vesnice, kde žijí v domcích z rákosu rybáři se svými rodinami. Jediný spoj k nim je samozřejmě po vodě, a tak není nic překvapivého, že pro obyvatele delty je loď běžným dopravním prostředkem a zároveň životní nutností.

Chcete-li poznat pravou krásu delty, je lepší nedržet se pouze hlavních kanálů, které jsou pro hustou dopravu spíše „vodními komunikacemi“ než přírodním zázrakem. Nejlepší cesta k poznání chráněné krajinné oblasti je vystoupit v jednom z menších měst (Crisan, Maliuc, Murighiol), přesednout na menší loď, která vás přepraví na vedlejší staré kanály a tudy do opuštěnějších destinací. Nejlépe právě v malých vesnicích se vám může podařit dohodnout se s místními rybáři, kteří vás vezmou na výlet do odlehlejších částí delty, na její jezera či úzké opuštěné kanály.

Život lidí v deltě je zcela řízen přírodou. A to od rána, které začíná už za časného rozbřesku, kdy mlha halí vše a rybáři vyplouvají prohlédnout hojnost nočního úlovku, až do večera, který končí posledním nakladením sítí před soumrakem, po němž vládu nad vzduchem přebírají komáři a noční fauna.