Hornická činnost na Litvínovsku sahá až do roku 1888. S nástupem komunistické vlády byly těžební procesy značně modernizovány. Dotklo se to i dolu Pluto II, který byl otevřený na počátku 60. let 20. století. V průběhu let však tento důl zestárl a přestal být považován za bezpečný, což si vyžádalo i omezení pracovní doby.

Osudový výbuch

Když se 3. září 1981 rozběhl den, vyšli ranní dělníci z dolu, aniž by tušili, že to bude jejich poslední setkání s kolegy z odpolední směny. Přesně v 15:33 byl klid narušen hřmotným výbuchem, který vymrštil sloup uhelného prachu do výšky 15 metrů. Následovaly tři další exploze, které zpečetily osud mnoha lidí uvnitř.

Hrdinské záchranné operace

Záchranné operace začaly asi 20 minut po výbuchu. Navzdory zrádným podmínkám – hustému kouři, poškozeným stavbám a neprůchodným závalům – záchranné týmy neúnavně pátraly po jakýchkoli známkách života. S přibývajícími hodinami se odhalovala krutá realita: 65 horníků přišlo o život a dalších 28 utrpělo zranění. Následné vyprošťování těl trvalo měsíce, poslední tělo bylo nalezeno 11. prosince.

Smrt v zamořeném prostředí

Následné vyšetřování odhalilo krutou realitu. Navzdory původním předpokladům nebyl hlavním zabijákem přímý dopad výbuchu, místo toho se tichým katem stalo toxické prostředí po výbuchu, které se vyznačovalo vysokým obsahem oxidu uhelnatého, zvýšenou teplotou a sníženým obsahem kyslíku.

Politika a nebezpečné rozhodnutí

Při hlubším pátrání se objevily znepokojivé skutečnosti. Bezpečnostní protokoly byly přehlíženy a po prvních příznacích potíží nebyl zahájen včasný zásah. Další vyšetřování usvědčilo politické pracovníky Komunistické strany Československa ze zásahů, které vedly k porušování bezpečnostních předpisů. Laxnost v oblasti bezpečnostních norem tak podle všeho tragédii předcházela. Vše se totiž podřizovalo plnění plánu, a to i na úkor bezpečnosti.

Osudy obviněných

Ačkoli v souvislosti s katastrofou čelilo obvinění 12 osob, některé z nich v průběhu vyšetřování zemřelo. V roce 1988 byla obvinění proti zbývajícím lidem stažena s odkazem na nedostatek přímé souvislosti mezi jejich jednáním a tragickým výsledkem nehody.

Památník připomínající tragédii

Dnes tragédii připomíná v Litvínově památník, který svědčí o životech, jež při této katastrofě vyhasly. Slouží jako dojemná připomínka nutnosti ostražitosti, hodnoty lidského života a ceny za zanedbávání v honbě za hospodářským pokrokem. Každoroční vzpomínkové setkání, které se na tomto místě koná, je nejen uctěním památky zesnulých, ale také varováním, že podceňovat či zcela ignorovat bezpečnost práce se nevyplácí.

Zdroje: ctidoma.cz, reflex.cz, zdarbuh.cz