Farmář v pozadí úžasného nálezu

Jedny z nejpozoruhodnějších a nejstarších obydlí pravěkého člověka byly vykopány v údolí řeky Dněpr na Ukrajině. Ve vesnici jménem Mežirič se farmář v roce 1965 rozhodl prohloubit svůj sklep. Kopal a kopal a zhruba ve dvou metrech pod zemí objevil obrovskou čelist. Nález oznámil. Paleontologové zjistili, že je mamutí. Poté objevili lebku podivně propojenou s další a 149 kostí. Zjistili ale, že to zcela jistě není všechno. Nemýlili se a Mežirič se stal archeologickým nalezištěm. Následovalo několik let usilovné práce, kterou korunoval jedinečný nález přístřešků z mamutích kostí.

Mamuti jako stavební materiál

První vykopávky ukázaly, že jsou kosti sestaveny do kruhu. Archeologové předpokládali, že by to mohla být nějaká stavba. A byla. A co víc, poté byly vykopány další tři další. Přístřešky jsou kruhového tvaru o průměru šest až deset metrů. Jsou postaveny z několika set kostí. Obrovské kly posloužily jako střecha. Na vnitřek pravěcí stavitelé použili čelisti, lopatky i pánve. Přístřešky byly nejspíš pokryté kůžemi. Prostě naprosto důmyslná stavba. Vědci předpokládají, že je největší stavba nejméně z 95 mamutů. Uprostřed chýší bylo ohniště. Kolem něho našli badatelé kamenné nástroje. Další byly nalezeny poblíž obydlí spolu s velkými jámami s úlomky kostí a popelem. Našly se i další předměty, například, do kostí vyryté mapy, zbytky zdobeného bubnu z mamutí lebky, jantarové šperky a zkamenělé mušle. Přístřešky jsou z období 23 000 až 12 000 př. n. l. a jsou připisovány kromaňoncům.

Zdroj: Youtube

Houževnatí kromaňonci

Vezmeme-li v úvahu, že obrovské mamutí kosti váží několik set kilogramů, již samotná stavba musela vyžadovat značné úsilí. Natož pak shromáždit jich tak obrovský počet! Otázkou je, kde je kromaňonci získali. Je možné, že při lovu. Musela by ale být vybita celá stáda. Ulovit několikatunového obra nebylo snadnou záležitostí. Vědci se proto přiklánějí k názoru, že byly kosti posbírány z uhynulých zvířat v místě jejich přirozených pohřebišť. Přístřešky s největší pravděpodobností sloužily jako obydlí a úkryt před nehostinným počasím. Někteří archeologové se však domnívají, že vzhledem k jejich monumentální velikosti mohly mít i náboženský nebo společenský význam. V každém případě jsou meziřičské obdivuhodné a ojedinělé stavby z mamutích kostí příkladem jedné z nejranější „kopulovité“ architektury v naší historii a přinesly nové poznatky o životě pravěkých lidí.

Zdroje: collective-spark.xyz, earthlymission.com, historyofyesterday.com