Jde se na to

Dnes lze na internetových stránkách a YouTube nalézt rady a návody na stavbu vlastního podzemního bunkru. Takže, co radí? V první řadě je nutné najít vhodné místo. Naprosto nevhodné je oblast s inženýrskými sítěmi či kapsami zemního plynu. Kvůli případnému zaplavení by nemělo být poblíž vodních ploch a toků a úpatí strmých svahů. Vhodná je suchá, nejlépe štěrková půda, bez jílu a podzemní vody. Kamenitá se také hodí, ale hůř se kope. Při volbě místa musíme brát v úvahu prostor, kolik lidí by v něm mělo přebývat, kolik místností chceme, jak velké apod. Místo máme, takže dle možností volíme bagr nebo lopatu a krumpáč.

Materiál

Dalším krokem je volba materiálu pro stavbu. Nejjednodušší je zakoupit nějaký velký přepravní ocelový kontejner, ale ten nelze prostorově upravit dle vlastních potřeb. Na řadu tak přicházejí běžné stavební materiály od pevných plechových krytin, přes cihly a škvárové bloky až po beton či železobeton. Tou nejlevnější variantou jsou pytle naplněné písčitým materiálem, které se jednoduše vyskládají až k povrchu. Vhodný materiál pro střechu jsou plechové krytiny s provrtanými větracími otvory, které se zakryjí mřížkou, třeba pokrytou kameny. Použít se dají silážní plachty, které jsou zároveň prodyšné. Střecha se pak pokryje pro zamaskování přírodním materiálem, aby splynula s okolím. Dobré je postavit nad vchodem různé stříšky nebo kůlničky, které nejen maskují ale také chrání.

Zdroj: Youtube

Na co nelze zapomenout

Další investicí pro domácí bunkr jsou různé ventilační a vzduchové filtry pro čištění vzduchu. Pro výrobu vlastní elektřiny se bunkr vybaví generátory, nejlépe dieselovými a gelovými bateriemi. Dají se využít i solární panely, které můžou sloužit jako maskování. Užitečné jsou i vodní filtry pro zajištění čisté vody, v případě, že součástí bude nádrž s vodou, nebo je bunkr napojen na podzemní pramen. Vyřešit se musí i odstraňování odpadu. Nouzovým, ne však příliš voňavým řešením můžou být domácí „toiky“. Kompostovací toaleta nepotřebuje vodu, ale časem také může zapáchat. Vybudovat lze samostatnou místnost s kadibudkou, to však není tak úplně hygienická varianta. Záchod se řeší pomocí odpadních rour, nebo čerpadel, který odpad „vytáhnou“.

Nakonec se bunkr vybaví zásobami trvanlivých a suchých potravin, balenými vodami, hygienickými potřebami, léky. Nutný je i hasicí přístroj a lékárnička první pomocí. Důležité je myslet i na relaxaci, takže karty, stolní hry, knihy, hudba… A pak nezbývá než si přát, že to byla zbytečná investice a že svůj bunkr nebudeme nikdy potřebovat.

Video: „Odlehčenou“ variantu domácího bunkru představují youtubeři Brooke a Jeffrey. Druhé video ukazuje, jak si vystavět bunkr v lese z přírodních materiálů.

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.wikihow.com, www.bigrentz.com