Dolní hřbitov, který pro žďárský klášter pod záštitou opata Václava Vejmluvy vybudoval vizionář Jan Blažej Santini-Aichl, byl více než jen místem odpočinku zesnulých. Byl prevencí před hrozící morovou epidemií, katastrofou, která paradoxně v tomto regionu nikdy nenastala. Vznik hřbitova, který je hluboce zakořeněn v kabalistické symbolice, odráží dobu, kdy se duchovno a pověry prolínaly.

Zdroj: Youtube

Tyran, který si nedal pokoj

Přesuneme-li se rychle do 19. století, ve žďárském zámeckém panství se skrývá mrazivý příběh Aloise Ulricha, správce žďárského zámeckého panství. Ulrich byl pověstný svou krutostí vůči poddaným a jeho smrt v únoru 1817 přivítali měšťané s úlevou. Netušili však, že klid nebude trvat dlouho. Ulrichova zlovolná přítomnost nepřestávala pronásledovat živé a tlačila obyvatele městečka až k hranicím jejich možností.

Když se jeho posmrtné aktivity staly neúnosnými, byl povolán jihlavský kat. Při exhumaci Ulrichova těla se naskytl pohled odporující přírodě – mrtvola nedotčená rozkladem. Surrealistická scéna se vystupňovala, když Ulrich, vyvolaný jménem, otevřel oči a pohnul se. Veškeré snahy o domluvu s nemrtvou bytostí selhaly, což vedlo k hrůznému vyvrcholení, kdy byla Ulrichovi useknuta hlava a ukončena jeho hrůzovláda. Použití máku a nehašeného vápna v tomto rituálu podtrhuje dobové tajemné praktiky a víru v nemrtvé.

Hřbitovní tajemství

Jak mohlo dojít k takovým nadpřirozeným jevům? Někteří spekulují, že klíčem k bizarnímu vzkříšení je konstrukce hřbitova. Půdorys, jehož základem je trojúhelník znázorňující Nejsvětější Trojici, přičemž kostel napodobuje lidskou lebku, je silným symbolem vítězství života nad smrtí. V srdci hřbitova kdysi stála socha anděla jako strážce Posledního soudu a ztělesňovala posvátnou a mystickou podstatu místa.

Narušená harmonie

Rozšíření hřbitova v roce 1755 tragicky narušilo jeho původní harmonickou symboliku. Změna možná vysvětluje následné nadpřirozené poruchy, které naznačují křehkou rovnováhu mezi fyzickým a metafyzickým světem. Žďárský hřbitov se svou bohatou historií a strašidelnými příběhy nepřestává uchvacovat a mystifikovat, je připomínkou doby, kdy hranice mezi životem a smrtí byla stejně tenká jako závoj pověr, který zahaloval mysl těch, kteří už dávno odešli.

Zdroje: region.rozhlas.cz, kampocesku.cz, cs.wikipedia.org