Tajemství Pýthiiny oázy

Vědci na dně oceánu u pobřeží Oregonu objevili podivné díry, které chrlí prastaré tekutiny. Nacházejí se na samém rozhraní tektonických desek. Vědci nyní zkoumají, nakolik jsou tyto tekutiny schopné ovlivnit případnou seismickou aktivitu.

Voda z děr má jiné složení než mořská voda. Je o 9˚C teplejší než voda v okolí díry. Podobá se spíše sladké než slané vodě. Pochází přímo z kaskádského megatrustu, kde je teplota odhadována na až 250 stupňů Celsia.

"Pýthiina oáza poskytuje vzácný pohled na procesy probíhající hluboko na mořském dně a její chemické složení naznačuje, že tato tekutina pochází z blízkosti hranice desek. To naznačuje, že blízké zlomy regulují tlak kapaliny a chování megatrustového skluzu podél centrální subdukční zóny Cascadia," uvedla Deborah Kelley, spoluautorka výzkumu.

Jev nazvaný Pýthiina oáza podle starověké řecké kněžky obsahuje průduchy o průměru přibližně 5 cm. Leží přibližně čtyři kilometry pod mořským dnem a slouží jako mazivo a regulátor tlaku mezi tektonickými deskami.

Geochemická analýza tekutin potvrdila, že se nachází poblíž místa, kde se tektonické desky skutečně potkávají. Uvolněním tekutin se však zvyšuje napětí na zlomové linii.

Důležitost prastaré tekutiny

Neustálý únik tekutin z Pýthiiny oázy by mohl ovlivnit vzájemné působení desek. Podle vědců jsou mazivem, které pomáhá z desek uvolňovat napětí. Jakmile by se vyplavila veškerá tekutina z desek pryč, došlo by k jejich zaseknutí.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

"Je to potenciální změna napětí a tlaku tekutin ve větší hloubce," uvedl Demian Saffer, ředitel Institutu geofyziky Texaské univerzity.

Objev Pýthiiny oázy vyvolal mezi vědci celou řadu spekulací, nakolik je schopný ovlivnit seismickou aktivitu. Uvolnění velkého množství tekutin by tak mohlo výrazně ovlivnit tření mezi oceánskými a kontinentálními deskami.

Pokud by se tak veškerá tekutina z děr vyplavila pryč, důsledkem by mohla být změna napětí v místě, kde se tektonické desky potkávají. Snížil by se tlak tekutiny mezi částicemi sedimentů.

Následkem by mohlo být zvýšené tření a narůstající napětí tektonických desek. To by podle vědců mohlo vést ke vzniku přírodních katastrof.

Související články

Pokud je tlak tekutiny v místě rozhraní desek vysoký, znamená to menší tření a jejich snazší prokluzování. Pokud je však tlak tekutiny nižší, obě desky se zablokují. Tehdy se může hromadit napětí.

greekreporter.com, www.dailystar.co.uk, www.geologyin.com