Obyvatelé Tibetu jsou jedinými lidmi na Zemi, kteří žijí a jsou schopni přežít v extrémních nadmořských výškách. Nikdo z nás by dlouhodobý pobyt na Tibetské náhorní plošině, která leží průměrně 4000 m. n. m. nezvládl. Vědci se domnívají, že možnou příčinou může být DNA Tibeťanů. V čem je natolik odlišné od našeho?

Tibeťany neodlišuje od zbytku lidstva jen jedna konkrétní vlastnost, ale je jedna natolik podstatná, že dokáže upoutat pozornost mnoha intelektuálů a badatelů. Tibeťané mají totiž úžasnou schopnost dlouhodobě přežít v místech, kde by většina ostatních lidí měla vážné zdravotní problémy nebo by vůbec žít nemohla. Velké nadmořské výšky pro ně nepředstavují problém, a to je přitom na Tibetské náhorní plošině koncentrace kyslíku ve vzduchu v průměru o 40 % nižší, než je tomu u hladiny moře.

Konec spekulací. Výzkum podal jasná data

Jasný důkaz o tom, že se Tibeťané přizpůsobili podmínkám ve vysokých nadmořských výškách nejen stylem života ale také na genetické úrovni, podal nový výzkum, na němž se podíleli experti z australské University of Queensland a čínské Wenzhou Medical. Vysoké nadmořské výšky jsou velmi specifickým prostředím. Člověk to pozná především díky méně dýchatelnému vzduchu.

Tibeťanům stačí menší množství vzduchu

Vědecký tým odebral vzorky DNA 3008 lidem, kteří žijí v Tibetu, a srovnával je s DNA 7287 osob, které žijí v běžných nadmořských výškách. Podařilo se najít celkem devět genetických anomálií, jimiž se Tibeťané liší od ostatních lidí. Dva z genů, které umí snižovat úroveň hemoglobinu v krvi, byly identifikovány již dříve. Díky nim umí lidé v Tibetu lépe využívat kyslík v krvi. V okolí je ho totiž tak málo, že s ním musí umět zacházet opravdu co nejšetrněji to jde.

Měli by také déle vydržet bez potravy

Vysokohorský život s sebou nese různá specifika a omezení. Například na takový supermarket nenarazíte na každém rohu, a ne vždy je tak potrava snadno k dostání. Vědci u tibetské populace našli také gen ADH7, který je spojovaný s nadváhou, a právě on by měl tibetské populaci pomáhat přežít drsné podmínky s dlouhými obdobími s nedostatkem potravy. Posledním poznaným genem, jenž je u Tibeťanů zastoupen, je HLA-DQB1. Ten patří do skupiny genů, které regulují proteiny potřebné pro imunitní systém. V praxi pomáhá odolávat nemocem v době, kdy je člověk například podvyživený.

Jaký je původ Tibeťanů?

Výzkum také pomohl zjistit, kdy se Tibeťané geneticky oddělili od čínské populace Chanů. Molekulární genetici analyzovali dědičnou informaci původních obyvatel Tibetu a výsledky porovnali s analýzami DNA většinové čínské populace Chanů. Z výsledků je jasně patrné, že jedny z největších rozdílů vyvstaly mezi oběma etniky v důsledku adaptace Tibeťanů na velehorské podmínky. Tato nová data ukazují, že se to stalo před 4725 lety, což je pro vědce novinkou, protože doposud se věřilo, že se to stalo o 2000 let později.

Zdroje: neveda.cz, www.stoplusjednicka.cz, ct24.ceskatelevize.cz