Revoluce ve způsobu života

Zdroj: Youtube

Když první osadníci přišli na naše území v pátém tisíciletí př. n. l., přinesli s sebou nejen nový způsob života, ale také nové stavební techniky. Zatímco původní obyvatelé žili harmonicky s přírodou v souladu s lovecko-sběračským způsobem života, noví příchozí v kultuře s lineární keramikou nám přinesli zemědělství. Pěstování rostlin a chov zvířat se staly novými základy jejich života.

První obydlí v moderním smyslu

S příchodem zemědělství přišla i nová vize bydlení. První zemědělské komunity nestavěly jen dočasné přístřešky, ale skutečné domy s moderním významem. S délkou až 48 metrů byly dlouhé domy impozantní. Přestože byly postaveny ze dřeva a hlíny, i současné architekty by mohla ohromit jejich sofistikovaná konstrukce a design.

Interiér pradávných domů

Zajímá vás, jak tito první zemědělci žili uvnitř svých dlouhých domů? Vnitřní prostor byl geniálně rozdělen na tři funkční části. Jižní část, většinou využívaná jako skladový a pracovní prostor, sloužila pro dennodenní činnosti a uskladnění plodin. Střední část byla středobodem domácnosti – teplým a pohodlným místem pro rodinu, kde se shromažďovali kolem ohniště či pece. Severní část nabízela určitou míru soukromí, možná jako místo pro odpočinek nebo soukromé chvíle rodiny. Tyto tři části dohromady tvořily harmonický celek, který reflektoval životní styl a potřeby tehdejších obyvatel.

Komunity prvních zemědělců

Když si představíme první zemědělské komunity, můžeme si myslet, že dlouhé domy stály samostatně uprostřed krajiny. Ale ve skutečnosti byly součástí větších sídlišť, která byla centrem života pro mnoho rodin. Jednotlivá sídliště mohla mít od pěti až deseti domů, a stala se zázemím až pro dvougenerační rodiny. Celkový počet obyvatel mohl dosáhnout až 250 lidí. Tato sídliště byla svědky narození, života i smrti mnoha generací, a stala se prvními komunitami, jak je známe dnes.

Odkaz pradávné architektury

I když je naše znalost dlouhých domů založena na archeologických nálezech a mnoho detailů je stále předmětem vědeckého zkoumání, můžeme vidět odkaz těchto pradávných staveb v mnoha kulturách po celém světě. Koncept "dlouhých domů" se objevil v kulturách vikingů, u některých indiánských kmenů, a dokonce i v komunitách na vzdálených ostrovech, jako je Papua-Nová Guinea, Borneo a Siberut.

Reflexe minulosti v moderním světě

Každý z nás má svůj domov – místo, kde se cítíme bezpečně, kde relaxujeme, sdílíme chvíle s rodinou a přáteli. Když sedíme v pohodlí našich moderních obydlí, můžeme se na chvíli zastavit a zamyslet se nad tím, jak naše představy o domově byly ovlivněny tisíci let evoluce a inovace. Pradávné domy Čech a Moravy nejsou jen archeologickým nálezem, ale i inspirací. Ukazují nám, jak hluboké kořeny má naše touha po komfortním a společenském bydlení a jak můžeme tuto minulost spojit s moderním světem technologie a designu.

Zdroje: archaeo3d.com, ceskestavby.cz, virtualniarcheologie.cz