Když fyzika naráží na paleontologii

Zdroj: Youtube

Teoretičtí fyzikové Lisa Randallová a Matthew Reece z Harvardovy univerzity představili návrh, který temnou hmotu spojuje s periodickým výskytem masových vymírání na Zemi. Přestože je tato hypotéza na první pohled "divoká", je podložena pečlivě zkonstruovanými matematickými modely. Jejich teorie může být brzy testována díky datům z kosmické mise Gaia Evropské kosmické agentury.

Temná hmota v roli Nemesis?

Abychom porozuměli této nové teorii, musíme nejprve pochopit, co je temná hmota. Jedná se o záhadnou formu hmoty, kterou nemůžeme vidět, ale víme, že existuje díky jejímu gravitačnímu vlivu na vesmírné objekty, jako jsou galaxie. Fyzikové si myslí, že může existovat něco jako "temný disk" v naší galaxii - hustá vrstva temné hmoty, která se táhne skrz střed Mléčné dráhy.

Naše Slunce se nepohybuje jen kolem středu naší galaxie, ale také se pohybuje nahoru a dolů. Fyzikové věří, že když Slunce projde touto hustou vrstvou temné hmoty, její gravitační vliv by mohl narušit komety ve vzdáleném Oortově oblaku na okraji naší sluneční soustavy.

Představte si Oortův oblak jako velkou sféru ledu a kamenů obklopující naši sluneční soustavu. Když je tento oblak narušen - třeba právě temnou hmotou - komety mohou být vytrženy z jejich stabilních drah a vyslány směrem k Zemi

Proč by to mělo smysl?

Jeden z hlavních problémů s předchozími teoriemi byla nedostatečná gravitační síla k vytržení komet z Oortova oblaku. Podle Randallové a Reece může ale temný disk ve středu galaxie generovat dostatečně silný gravitační efekt, který by takové narušení způsobil. A co je ještě důležitější, jejich model dokládá periodicitu tohoto jevu, která by se dala zhruba odhadnout na 35 milionů let. Tato časová perioda byla zvolena na základě existujících statistických důkazů z nedávných průzkumů impaktních kráterů na Zemi.

Názor kritiků

Ačkoli je tato teorie fascinující, stojí před řadou výzev. Jednou z nich je nepřesnost záznamů o impaktních kráterech, což komplikuje hledání důkazů o 35milionovém cyklu bombardování komet. Kromě toho někteří vědci upozorňují na potenciální nedostatky v modelu, včetně nedostatečného zohlednění vlivu asteroidů.

Budoucnost teorie

I přes existující kontroverze a nedostatek definitivního důkazu Randallová a Reece tvrdí, že jejich práce má smysl jako vědecký experiment. Jestliže jejich hypotéza najde potvrzení v astronomických pozorováních, mohla by přinést zásadní přehodnocení našeho chápání jak galaktických dynamik, tak dějin života na Zemi.

Na závěr je třeba zdůraznit, že ačkoliv je teorie temné hmoty jako příčiny masových vymírání na první pohled z říše fantazie, má potenciál rozšířit naše porozumění o vzájemných vztazích mezi kosmickými a geologickými procesy. Pouze čas a další výzkum ukážou, zda je tato teorie opravdu revoluční, nebo zda zůstane pouze zajímavou akademickou kuriozitou.

Zdroje: idnes.cz, mysteries24.com, scientificamerican.com